EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
М. М. Бердар

Назад

УДК: 330.341.1:664

М. М. Бердар

ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проведено дослідження рівня інноваційної активності підприємств харчової промисловості України. Встановлено, що її рівень є недостатнім для ефективної модернізації та забезпечення розвитку галузі на основі інноваційної моделі. Обгрунтовано, що в умовах посилення ринкової конкуренції значна кількість виробників продовольства не витримує зовнішнього тиску, а інноваційна спрямованість розвитку виступає ключовою вимогою і необхідною гарантією збереження їх конкурентних позицій в сучасному світі.

M. Berdar

ESTIMATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE FOOD INDUSTRY ENTERPRISES OF UKRAINE

Summary

The article analyzes the level of innovation activity of food industry enterprises in Ukraine. It is established that its level is insufficient for efficient modernization and development of the industry based on the innovation model. It is substantiated that in the conditions of increasing market competition, a significant number of food producers do not withstand external pressure, and the innovative direction of development is a key requirement and a necessary guarantee of maintaining their competitive position in the modern world.

№ 12 2018, стор. 20 - 26

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 643

Відомості про авторів

М. М. Бердар

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

M. Berdar

Ph.D., Associate Professor of Entrepreneurship Taras Shevchenko National University Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Бердар М. М. Оцінка інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 20–26.

Berdar, M. (2018), “Estimation of innovative development of the food industry enterprises of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 20–26.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.