EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОВЕДІНКОВІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ МЕДІЙНОГО БІЗНЕСУ
А. В. Чужиков

Назад

УДК: 338. 46: [070+654. 19]: 330. 16

А. В. Чужиков

ПОВЕДІНКОВІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ МЕДІЙНОГО БІЗНЕСУ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню факторів розвитку сучасного медійного бізнесу з огляду на сучасні здобутки біхевіористичної економіки. Автором встановлені новітні підходи для визначення сутнісної основи медійного підприємництва, підвищення його конкурентоспроможності на основі використання селективних трендів дослідження, топіків поведінкової економіки та аномалій в ринкових цінах, а також у стандартах факторів економічної поведінки. В рамках створення сигнальної моделі дифузії автором запропоновано три панелі факторів розвитку медійного бізнесу: економічних, поведінкових та міксових.

A. Chuzhykov

BEHAVIORAL FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF THE MEDIA BUSINESS

Summary

The article is devoted to the research of the factors of development of modern media business in view of modern achievements of behavioral economy. The author establishes the newest approaches for determining the essential basis of media business, increasing its competitiveness through the use of selective trends of research, topics of behavioral economics and anomalies in market prices, as well as in standards of economic behavior. In the framework of creating a signal model of diffusion, the author proposed three panels of media business development factors: economic, behavioral, and mixed.

№ 12 2018, стор. 47 - 52

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 56

Відомості про авторів

А. В. Чужиков

к. е. н., доцент кафедри європейської інтеграції, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

A. Chuzhykov

Ph.D, associate professor of European integration department of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.