EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
І. А. Островський, С. М. Гайденко, В. М. Прасол

Назад

УДК: 331.101. 26

І. А. Островський, С. М. Гайденко, В. М. Прасол

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Розглянуто теоретичні засади дослідження трудового потенціалу підприємства. Проаналізовано етапи планування розвитку трудового потенціалу. Досліджено особливості прогнозування і планування системи людського потенціалу підприємства. Узагальнено переваги залучення людських ресурсів за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел. Обгрунтовано основні напрями розвитку трудового потенціалу підприємства.

I. Ostrovskyi, S. Haidenko, V. Prasol

THEORETICAL ASPECTS OF RESEARCH OF LABOR POTENTIAL OF ENTERPRISES

Summary

The theoretical principles of research of the labor potential of the enterprise are considered. The stages of planning of labor potential development are analyzed. Peculiarities of forecasting and planning of the system of human potential of the enterprise are researched. The advantages of attracting human resources from internal and external sources are generalized. The basic directions of development of labor potential of the enterprise are substantiated.

№ 12 2018, стор. 59 - 62

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 430

Відомості про авторів

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

I. Ostrovskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Economic Theory and International Economics Department O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv


С. М. Гайденко

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

S. Haidenko

PhD in Economics, Teacher Assistant of Enterprise Economics, Business Administration and Regional Development Department, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv


В. М. Прасол

доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

V. Prasol

Associate Professor of Enterprise Economics, Business Administration and Regional Development Department, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

Як цитувати статтю

Островський І. А., Гайденко С. М., Прасол В. М. Теоретичні аспекти дослідження трудового потенціалу підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 59–62.

Ostrovskyi, I., Haidenko, S. and Prasol, V. (2018), “Theoretical aspects of research of labor potential of enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 59–62.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.