EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ КОРИСТУВАЧІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Г. Л. Норд

Назад

УДК: 330.47

Г. Л. Норд

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ КОРИСТУВАЧІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Анотація

У статті проаналізовано літературу, яка стосується економічного аналізу фінансових результатів з урахуванням інтересів груп користувачів. Встановлено, що найбільш повно охарактеризувати господарську діяльність можна за допомогою здійснення таких напрямів аналізу: аналіз фінансових результатів; аналіз економічного потенціалу підприємства; аналіз розвитку та результативності підприємства; та оцінка ефективності діяльності суб'єкта господарювання. Розроблено комплексну систему економічного аналізу результатів діяльності підприємства в залежності від інформаційних потреб різних стейкхолдерів. Запропонована система економічного аналізу результатів діяльності підприємства в залежності від інформаційних потреб різних стейкхолдерів може використовуватися на всіх без винятку суб'єктах господарювання для оцінки їх діяльності, незалежно від їх галузевої приналежності.

G. Nord

INFORMATION REQUIREMENTS OF USERS OF ECONOMIC ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS

Summary

The article analyzes literature related to the economic analysis of financial results, taking into account the interests of user groups. It is established that the most complete description of economic activity can be achieved through the following areas of analysis: analysis of financial results; analysis of economic potential of the enterprise; analysis of development and efficiency of the enterprise; and an assessment of the entity's business performance. The complex system of economic analysis of the results of the enterprise activity is developed, depending on the information needs of different stakeholders. The proposed system of economic analysis of the results of the enterprise, depending on the information needs of different stakeholders, can be used on all economic entities without exception, to evaluate their activities, regardless of their sectoral affiliation.

№ 12 2018, стор. 63 - 67

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 573

Відомості про авторів

Г. Л. Норд

к. е. н., професор б.в.з, директор, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Чорноморського національного університету імені Петра Могили

G. Nord

Candidate of Economic Sciences, Professor B.V. Director of the Educational and Scientific Institute of Postgraduate Education of the Petro Mohyla Black Sea National University

Як цитувати статтю

Норд Г. Л. Інформаційні потреби користувачів економічного аналізу фінансових результатів. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 63–67.

Nord, G. (2018), “Information requirements of users of economic analysis of financial results”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 63–67.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.