EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
В. І. Шийко

Назад

УДК: 336.719

В. І. Шийко

ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Анотація

Актуалізовано необхідність вдосконалення методики оцінювання ліквідності банківських установ. Сформовано систему ознак дефініції "ліквідність банківської установи". Структуровано методи управління ліквідністю. Запропоновано вдосконалену методику оцінювання ліквідності банківських установ, яка передбачає п'ять взаємопов'язаних етапів та грунтується на застосуванні методів побудови інтегральних показників оцінювання ліквідності банківських установ та визначення якості активів шляхом розрахунку коефіцієнтів концентрації структурованих активів. Проведено комплексний аналіз ліквідності банківських установ за запропонованою методикою та запрпоновано шляхи та напрями вдосконаленя управління ліквідністю банківських установ.

V. Shiyko

EVALUATION LIQUIDITY MANAGEMENT FOR BANKING INSTITUTIONS

Summary

Updated the necessity improving the methodology liquidity assessment in banking institutions Formed a system of signs of the definition of "liquidity of a banking institution". Structured liquidity management methods. An improved methodology for assessing the liquidity banking institutions, which involves five interconnected stages based on the application methods for constructing integrated indicators for assessing the liquidity banking institutions and determining the quality of assets by calculating the ratios concentration structured assets. Carried out comprehensive analysis of liquidity banking institutions with using the proposed methodology, and introduced the ways and directions of improving liquidity management of banking institutions.

№ 12 2018, стор. 68 - 74

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 61

Відомості про авторів

В. І. Шийко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, ІнЕУ ІФНТУНГ

V. Shiyko

Ph.D., associate professor of the Department of Finance, InEU IFNTUNG, Ivano-Frankivsk

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.