EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВОЇ АНАЛІЗУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ
І. Ю. Лєбєдєва, В. О. Томашевская

Назад

УДК: 338.47+621.39

І. Ю. Лєбєдєва, В. О. Томашевская

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВОЇ АНАЛІЗУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розглядаються проблеми розвитку кадрового потенціалу підприємства і проблеми формування методики його оцїнки. Представлено огляд факторів, що впливають на розвиток підприємства функціонуючого на сучасному ринку. Розглянуто основні положення та визначення процесу формування кадрового потенціалу. Представлено основні напрями оцінки персоналу підприємства та її місце в системі управління персоналом. Розглянуто систему оцінки персоналу та зміст етапів оцінк, критерії оцінки. Надано аналіз позитивних та негативних наслідків оцінки персоналу.

I. Lebedeva, V. Томаshеvsкаy

APPROACHES TO THE EVALUATION OF PERSONNEL AS A COMPONENT OF THE ANALYSIS OF HUMAN RESOURCES AND TECHNOLOGY OF ITS DEVELOPMENT

Summary

The article considers the problems of development of the personnel potential of the enterprise and the problems of forming the methodology of its zinc. The review of the factors influencing development of the enterprise functioning in the modern market is presented. The main provisions and definitions of the process of forming the human potential are considered. The basic directions of an estimation of the personnel of the enterprise and its place in a personnel management system are presented. The system of personnel assessment and the content of evaluation stages, evaluation criteria is considered. The analysis of positive and negative consequences of staff assessment is given.

№ 12 2018, стор. 75 - 81

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 55

Відомості про авторів

І. Ю. Лєбєдєва

к. е. н., доцент кафедри управління проектами та системного аналізу, Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова, м. Одеса

I. Lebedeva

associate professor, associate professor of department of management and analysis of the systems projects, Odessa National Academy of connection the name of А.S. Popova, Odessa


В. О. Томашевская

магістр інституту економіки та менеджменту Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова, м. Одеса

V. Томаshеvsкаy

master of the Institute of Economics and Management Odessa National Academy of connection the name of А.S. Popova, Odessa

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.