EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТИВІЗАЦІЯ СТИМУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
В. О. Онищук

Назад

УДК: 336.4

В. О. Онищук

АКТИВІЗАЦІЯ СТИМУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Анотація

З'ясовано причини надходження грошових переказів трудових мігрантів з-за кордону, досліджено їх вплив на соціально-економічне середовище країни. Проаналізовано позитивні та негативні наслідки впливу грошових переказів на мікро- та макрорівні. Досліджено економічні загрози неефективного використання приватних трансфертів трудових мігрантів. Запропоновано комплекс заходів для безпосередніх суб'єктів міграційних процесів: держави як основного їх регулятора та приватного сектора економіки як потенційного об'єкта інвестування для трудових мігрантів, які покликані підвищити стимулюючий вплив грошових переказів трудових мігрантів.

V. Onyshchuk

ACTIVATION OF THE STIMULATING INFLUENCE OF LABOR MIGRANTS' MONEY TRANSFERS ON THE ECONOMY OF UKRAINE

Summary

The reasons of receipt of money transfers of labor migrants from abroad are brought to light, their influence on the socio-economic situation of the country is investigated. The positive and negative consequences of the remittances impact on the micro and macro levels have been analyzed. The economic threats of inefficient use of labor migrants' private transfers are investigated. The complex of measures for the direct subjects of migration processes is offered: the state as their primary regulator and the private sector as a potential investee for labor migrants, which aims to increase the stimulating effect of remittances of migrant workers.

№ 12 2018, стор. 82 - 86

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 56

Відомості про авторів

В. О. Онищук

аспірант кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

V. Onyshchuk

Postgraduate Student at the Department of Finance named after S.I. Yuriy, Ternopil National Economic University, Ternopil

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.