EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЧИСТІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
Ю. В. Вашечко

Назад

УДК: 330.322:330

Ю. В. Вашечко

ЧИСТІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

Анотація

У статті проаналізовано методичні підходи до визначення чистих інвестицій класичним методом та методом розрахунку приросту необоротних та оборотних активів, виділено їх переваги та недоліки. Визначено недоліки амортизації як джерела фінансування простого відтворення основних засобів. Розраховано грошові потоки від надходження на підприємство сум амортизаційних відрахувань у залежності від обраного методу нарахування амортизації. Визначено, що вони за величиною є різними при застосуванні різних методів нарахування амортизації і таким чином викривляють обсяг чистих інвестицій, визначених традиційним методом.

Yu. Vashechko

NET INVESTMENTS AND THE METHODS OF THEIR DETERMINATION

Summary

Methodical approaches to the definition of net investments by the classical method and the method of calculating the growth of non-current and circulating assets, their advantages and disadvantages have been analyzed and highlighted in the article. Disadvantages of depreciation as a source of financing for simple reproduction of non-current assets have been calculated. The cash flows from the receipt of the amount of depreciation expenses to the enterprise, depending on the chosen method of depreciation calculation, have been determined. It is determined that they are different in amount when applying different methods of depreciation and thus distorting the amount of net investments determined by the traditional method.

№ 12 2018, стор. 90 - 93

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 69

Відомості про авторів

Ю. В. Вашечко

аспірант, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

Yu. Vashechko

postgraduate, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokychaev

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.