EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ СЕГМЕНТУВАННЯ ФАКТОРІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПОКУПЦЯМИ ПРО ПРИДБАННЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ)
Є. С. Даниленко

Назад

УДК: 330.43

Є. С. Даниленко

МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ СЕГМЕНТУВАННЯ ФАКТОРІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПОКУПЦЯМИ ПРО ПРИДБАННЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ)

Анотація

У статті проведено ідентифікацію факторів прийняття рішень покупцями про придбання легкових автомобілів. Виділено сегменти ринку продажу легковиків в Україні. Методологічною базою дослідження було обрано багатофакторний регресійний аналіз. Результуючим показником було обрано кількість проданих автомобілів за 2015—2016 рр. за найбільш популярними 150 моделями різних брендів. Факторними ознаками було обрано 2 макроекономічних, 8 маркетингових і 8 технічних показників. Під час дослідження було побудовано матрицю факторів прийняття рішень покупцями, яка дозволяє ідентифікувати фактори впливу одночасно за класом, типом кузова та вартістю легкового авто. При сегментації легковиків за класами, основними факторами впливу виявилися: час розгону, споживання палива, швидкість. При сегментації за типами кузова — ставка кредитування, споживання палива, розмір авансового платежу. При сегментації за ціною — кількість комплектацій, ставка кредитування, термін кредитування.

Ye. Danylenko

APPLIED ASPECTS OF SEGMENTATION FACTORS INFLUENCING BUYER DECISIONS ON CAR PURCHASE (USING THE EXAMPLE OF UKRAINE)

Summary

The article identifies factors influencing buyer decisions on car purchase. The segments of the market of sale of cars in Ukraine were allocated. The multivariate regression analysis was chosen as the methodological basis of the research. The number of cars sold in 2015—2016, including the most popular 150 models of various brands, was taken as a resultant indicator. 2 macroeconomic, 8 marketing and 8 technical indicators were taken as a factor indicators. In the course of the research there constructed the matrix of factors influencing the buyer decision process, which allows to simultaneously identify influence factors by car class, body style and price. At segmentation of cars by classes, the major influence factors appeared acceleration time, fuel consumption, speed. At segmentation of cars by body types — crediting rate, fuel consumption, amount of advance payment appeared. At segmentation of cars by price — the number of configurations, crediting rate, credit period.

№ 12 2018, стор. 94 - 98

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 61

Відомості про авторів

Є. С. Даниленко

аспірант, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків

Ye. Danylenko

Postgraduate Student, Kharkiv National Automobile and Highway University, Kharkiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.