EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНДИКАТОРИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЯК ЗАСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
М. М. Лизогуб

Назад

УДК: 336.1

М. М. Лизогуб

ІНДИКАТОРИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЯК ЗАСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Анотація

Оцінка ефективності та стабільності функціонування фінансової системи часто стикається з двома видами проблем: необхідністю вибору показників, на які слід орієнтуватися та неоднозначністю трактувань отриманих досягнень.
Цю проблему міжнародні організації намагаються подолати за допомогою агрегованих показників, або систем показників, що складаються з багатьох елементів. Індикатори фінансової стійкості є однією з таких моделей, яка може допомогти дати уявлення про кількісні та якісні процеси, що відбуваються у фінансовій системі України.

M. Lyzohub

FINANCIAL SOUNDNESS INDICATORS AS A MEASURE OF UKRAINIAN FINANCIAL SYSTEM EFFICIENCY ESTIMATION

Summary

An assessment of the efficiency and stability of the functioning of the financial system often faces two types of problems: the need to select the indicators to be guided by and the ambiguity of the interpretation of the achievements. International organizations try to overcome this problem by means of aggregate indicators or systems of indicators, which consist of many elements. Financial sustainability indicators are one such model that can help to give an idea of the quantitative and qualitative processes occurring in the financial system of Ukraine.

№ 12 2018, стор. 99 - 102

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 504

Відомості про авторів

М. М. Лизогуб

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

M. Lyzohub

postgraduates, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Лизогуб М. М. Індикатори фінансової стійкості як засіб оцінки ефективності фінансової системи України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 99–102.

Lyzohub, M. (2018), “Financial soundness indicators as a measure of ukrainian financial system efficiency estimation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 99–102.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.