EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПУБЛІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Ю. Г. Королюк, В. С. Толуб'як

Назад

УДК: 353.2

Ю. Г. Королюк, В. С. Толуб'як

ПУБЛІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Анотація

Врахування концепту маркетинг-міксу дозволило виявити головні проблеми управління якістю адміністративних послуг: не проводиться її оцінка в частині "продукту" та "ціни"; відсутня орієнтація суб'єктів публічного управління на зміст послуги; не здійснюється підтримка об'єкта після отримання послуги тощо.
Для розв'язання проблем якості пропоновано будувати механізм з її управління на підставі сегментованих каналів зворотного зв'язку між отримувачем та надавачем із уповноваженням останнього впливати на всі складові маркетинг-міксу послуги. Головним динамічним елементом механізму якості є обгрунтовано використання аналізу зусиль та оцінка "до і після" усіх складових маркетинг-міксу адміністративної послуги.
Встановлено, що використання публічного маркетингу якості адміністративних послуг сприяє побудові клієнтоорієнтованої сервісної моделі публічного управління та забезпечить конкурентоспроможність їх надавача.

Yu. Koroliuk, V. Tolubyak

PUBLIC MARKETING OF ADMINISTRATIVE SERVICES QUALITY

Summary

Taking into consideration the concept of marketing mix allowed revealing main problems when managing the quality of administrative services: the absence of quality estimation when talking about "product" and "price"; there is no orientation of public management subjects on the service's content; the object is not supported after receiving the service etc.
To solve the quality problem we suggested building mechanisms of its management on the basis of segmented feedback channels between the recipient and provider with the authorization of the latter to influence all the constituents of marketing mix service. The main dynamic element of the quality mechanism is substantiating the usage or effort analysis and estimations of all administrative service marketing mix constituents' "before and after".
We have determined that using the public quality marketing of administrative services facilitates building the client-oriented service model of public administration and will guarantee the competitiveness of its provider.

№ 12 2018, стор. 103 - 106

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 572

Відомості про авторів

Ю. Г. Королюк

д. н. держ. упр., доцент, професор кафедри економічної кібернетики та міжнародних економічних відносин, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці

Yu. Koroliuk

Doctor of Sciences in Public Administration, Docent, Professor the Department of Economic Cybernetics and International Economic Relations, Chernivtsi Institute of Trade and Economics KNUTE, Chernivtsi


В. С. Толуб'як

д. н. держ. упр., доцент, професор кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

V. Tolubyak

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor at the Department of Management and Public Administration, Ternopil National Economic University, Ternopil

Як цитувати статтю

Королюк Ю. Г., Толуб'як В. С. Публічний маркетинг якості надання адміністративних послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 103–106.

Koroliuk, Yu. and Tolubyak, V. (2018), “Public marketing of administrative services quality”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 103–106.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.