EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ БЕЗПЕКИ
В. В. Круглов

Назад

УДК: 351:346.548

В. В. Круглов

РОЛЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті проаналізовано можливості забезпечення безпеки шляхом використання механізмів державно-приватного партнерства. Держава основною цінністю визначає безпеку людини, захист її прав та свобод та реалізує принципи безпеки у політичній, соціальній, економічній, екологічній, інформаційній та інших сферах. Державно-приватне партнерство все частіше починають розглядати як вирішення багатьох проблем, пов'язаних з управлінням безпекою. Безпека покликана захистити критичну інфраструктуру та інші важливі суспільні функції від різних складних загроз. Можливості механізмів державно-приватного партнерства дають надію на створення чітких правил та моделей співпраці державного та приватного сектору у сфері безпеки. Державно-приватні партнерства служать способом організації, який може поліпшити гнучкість і надійність, включаючи більш широке коло громадянських і приватних суб'єктів.

V. Kruhlov

THE ROLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF SECURITY

Summary

The article analyzes the possibilities of providing security by using mechanisms of public-private partnership. The state defines human security and protection of human rights as a priority value, and implements the principles of security in politics, social life, economy, ecology, information, and other spheres. Public-private partnerships are increasingly considered as a solution to many of the problems associated with security management. Security is meant to protect critical infrastructure and other important public functions against various complex threats and is a central issue in today's security policy. The possibilities of public-private partnership mechanisms give hope for the establishment of clear rules and models for cooperation between the public and private sectors in the field of security. Public-private partnerships are a way of organizing that can improve flexibility and reliability, including a wider range of civil and private actors.

№ 12 2018, стор. 107 - 110

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 67

Відомості про авторів

В. В. Круглов

к. держ. упр., Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

V. Kruhlov

PhD in Public Administration, Kharkiv National University of Construction and Architecture, Kharkiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.