EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ОСВІТИ ТА НАУКИ В УКРАЇНІ
І. Б. Якайтіс

Назад

УДК: 354.2

І. Б. Якайтіс

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ОСВІТИ ТА НАУКИ В УКРАЇНІ

Анотація

Обгрунтовано необхідність вдосконалення фінансового механізму державного управління науково-освітньою сферою, що повинно супроводжуватись розвитком інноваційної інфраструктури. Ідентифіковані фактори, які негативно впливають на функціонування фінансового механізму державного управління інноваційним розвитком освіти та науки в Україні і напрями їх нейтралізації. Запропоновано систему вдосконалення фінансового механізму державного управління інноваційним розвитком освіти та науки в Україні. Для оптимізації позабюджетного фінансування до системи освіти та науки пропонується адаптувати досвід створення ендаумент-фондів як інструменту додаткового фінансування системи освіти, який можна формувати з коштів приватних фондів, фінансових коштів бізнесу, пожертвувань випускників, плати студентів за навчання, доходів від комерційної діяльності закладів освіти та науки.

I. Yakaytis

FEATURES OF THE FUNCTIONING OF THE FINANCIAL MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF EDUCATION AND SCIENCE IN UKRAINE

Summary

The necessity of improving the financial mechanism of public administration in the scientific and educational sphere, which should be accompanied by the development of innovation infrastructure, is substantiated. Identified factors that have a negative impact on the functioning of the financial mechanism of public administration on the innovative development of education and science in Ukraine and the direction of their neutralization. The system of improvement of the financial mechanism of state management of innovative development of education and science in Ukraine is proposed. To optimize extrabudgetary funding to the system of education and science, it is proposed to adapt the experience of creating endowment funds as an instrument of additional funding for the education system, which can be formed from private funds, business finance, graduation donations, student tuition fees, income from business activities of educational institutions and science.

№ 12 2018, стор. 120 - 124

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 433

Відомості про авторів

І. Б. Якайтіс

здобувач, Івано-Франківський університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

I. Yakaytis

Applicant, Ivano-Frankivsk University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

Як цитувати статтю

Якайтіс І. Б. Особливості функціонування фінансового механізму державного управління інноваційним розвитком освіти та науки в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 120–124.

Yakaytis, I. (2018), “Features of the functioning of the financial mechanism of public administration in the innovative development of education and science in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 120–124.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.