EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ СИСТЕМИ ІНТЕГРОВАНОЇ МІЖНАРОДНОЇ ЛОГІСТИКИ НА ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Д. В. Малащук, Н. А. Гринчак

Назад

УДК: 65.012.34

Д. В. Малащук, Н. А. Гринчак

ВПЛИВ СИСТЕМИ ІНТЕГРОВАНОЇ МІЖНАРОДНОЇ ЛОГІСТИКИ НА ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Анотація

У статті досліджено вплив факторів інтегрованої міжнародної логістики на формування глобального логістичного менеджменту, а також визначено бар'єри розвитку міжнародної логістики, які впливають на глобальний логістичний менеджмент і запропоновано комплекс заходів щодо розвитку міжнародної логістики в системі глобального менеджменту. Сформульовано інтегральну логіку, принципи і методи міжнародної логістики просторів і кордонів. Наведено структуру методології забезпечення логістичних послуг учасникам зовнішньоекономічної діяльності.

D. Malashchyk, N. Grynchak

INFLUENCE OF INTEGRATED INTERNATIONAL LOGISTICS SYSTEM ON THE FORMATION GLOBAL LOGISTICS MANAGEMENT

Summary

The article investigates the influence of the factors of integrated international logistics on the formation of global logistics management, as well as identified barriers to the development of international logistics that affect global logistics management and proposes a set of measures for the development of international logistics in the global management system. Formulated integral logic, principles and methods of international logistics of spaces and boundaries. The structure of the methodology of providing logistics services to participants of foreign economic activity is presented.

№ 13 2018, стор. 22 - 25

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 749

Відомості про авторів

Д. В. Малащук

к. е. н., доцент кафедри міжнародної торгівлі та маркетингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

D. Malashchyk

PhD (Econ.), Associate Professor of the department of international trade and marketing of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman


Н. А. Гринчак

старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку та аудиту

N. Grynchak

Senior Lecturer of Department of Management of Foreign Economic Activity of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

Як цитувати статтю

Малащук Д. В., Гринчак Н. А. Вплив системи інтегрованої міжнародної логістики на формування глобального логістичного менеджменту. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 13. С. 22–25.

Malashchyk, D. and Grynchak, N. (2018), “Influence of integrated international logistics system on the formation global logistics management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 22–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.