EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У СВІТОВОМУ ЕКСПОРТІ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ
В. Ю. Бондар

Назад

УДК: 339.564

В. Ю. Бондар

АНАЛІЗ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У СВІТОВОМУ ЕКСПОРТІ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

У статті проведено дослідження сучасного стану та перспектив розвитку експортної діяльності машинобудівних підприємств України з урахуванням останніх політико-економічних подій в країні. Проаналізовано динаміку структурних змін експорту машинобудівної продукції та виявлено основні країни-імпортери вітчизняної продукції.
Проведене дослідження дозволило виявити найбільш перспективні види діяльності машинобудівних підприємств України з урахуванням вимог світового ринку, до яких відносяться ядерні котли та реактори, які приносять найбільшу частку валютної виручки, електротехнічна продукція, зокрема автомобільний провід. На основі проведеного аналізу було виділено основні проблеми вітчизняних експортерів машинобудівної продукції та визначено подальші напрями роботи для збільшення частки експортованої продукції на світовий ринок.

V. Bondar

ANALYSIS OF THE UKRAINIAN ENTERPRISES IN GLOBAL EXPORT OF ENGINEERING PRODUCTS

Summary

The article examines the current state and prospects of development of export activity of machine-building enterprises of Ukraine taking into account the latest political and economic events in the country. The dynamics of structural changes in the export of machine-building products has been analyzed and the main importing countries of domestic products have been identified.
The conducted research allowed to identify the most promising types of activity of machine-building enterprises of Ukraine taking into account the requirements of the world market, which include nuclear boilers and reactors that bring the largest share of foreign exchange earnings, electrical products, in particular, automobile wire. On the basis of the analysis, the main problems of domestic exporters of machine-building products were highlighted and further directions of work for increasing the share of exported products to the world market were determined.

№ 13 2018, стор. 58 - 61

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 583

Відомості про авторів

В. Ю. Бондар

аспірант кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

V. Bondar

PhD student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute"

Як цитувати статтю

Бондар В. Ю. Аналіз позицій українських підприємств у світовому експорті машинобудівної продукції. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 13. С. 58–61.

Bondar, V. (2018), “Analysis of the ukrainian enterprises in global export of engineering products”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 58–61.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.