EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ САМОРЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
О. В. Медведчук

Назад

УДК: 351.127

О. В. Медведчук

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ САМОРЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проведено комплексний аналіз сучасних нормативно-правових аспектів саморегулювання господарської та професійної діяльності. Обгрунтовано, що в Україні розвивається переважно одна з міжнародно-визнаних моделей саморегулювання, відповідно до якої суб'єктами певного виду господарської діяльності або професії утворюються саморегулівні організації, які, у разі відповідності законодавчо встановленим вимогам, отримують від держави повноваження з виконання традиційно належних лише їх регуляторних функцій. Обумовлено впровадження системної та цілісної правової основи, а саме Концепції реформування інституту саморегулювання в Україні. Визначено, що перспективним напрямком розвитку будівельної галузі, спрямованим на забезпечення якості і надійності будівельної продукції, є роздержавлення регулювання будівельної діяльності. Зазначено, що на сьогодні українське законодавство вже містить передумови запровадження таких механізмів.

O. Medvedchuk

NORMATIVE AND LEGAL ASPECTS OF SELF-REGULATION IN UKRAINE

Summary

The article comprehensively analyzes the current regulatory and legal aspects of self-regulation of economic and professional activities. It is substantiated that Ukraine has one of the most internationally recognized models of self-regulation under way, according to which entities a certain type of economic activity or occupation form self-regulating organizations, which, in case of compliance with legally established requirements, obtain powers from the state to perform their own appropriate regulatory functions only.
The introduction of a systemic and coherent legal framework, namely the Concept of Reform of the Institute of Self-Regulation in Ukraine, is stipulated. The article determines denationalization of the regulation of construction activities as promising direction of the construction industry development, aimed at ensuring the quality and reliability of construction products. The author notes that the current Ukrainian legislation already contains preconditions to introduce such arrangements.

№ 13 2018, стор. 98 - 102

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 660

Відомості про авторів

О. В. Медведчук

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

O. Medvedchuk

Post-graduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Медведчук О. В. Нормативно-правові аспекти розвитку саморегулювання в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 13. С. 98–102.

Medvedchuk, O. (2018), “Normative and legal aspects of self-regulation in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 98–102.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.