EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕАГУВАННЯ НА ЗАГРОЗИ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ІНСПІРУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ
О. Г. Давиденко

Назад

УДК: 351.86

О. Г. Давиденко

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕАГУВАННЯ НА ЗАГРОЗИ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ІНСПІРУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ

Анотація

У статті розглянуто модель державно-управлінської діяльності у сфері забезпечення суспільно-політичної стабільності та обгрунтовано, що теоретико-методологічними засадами державного реагування на загрози суспільно-політичній стабільності України в умовах інспірування соціальних конфліктів є синергетика та тоталогія.
Автором встановлено, що в залежності від стадії формування та реалізації загроз дестабілізації суспільно-політичній системи можуть застосовуватися відповідні технології державного реагування на вказані загрози: в зоні фонової соціальної напруженості — профілактика загроз; в зоні поступового зростання соціальної напруженості до її критичного рівня — попередження загроз; у зоні різкого зростання соціальної напруженості, що відповідає розвитку соціального конфлікту та в зоні піку соціальної напруженості — припинення та локалізація дії загрози; в зоні зниження соціальної напруженості — профілактика загроз.

O. Davydenko

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF THE STATE RESPONSE TO THE THREATS OF DESTABILIZATION OF THE SOCIAL AND POLITICAL SYSTEM IN CONDITIONS OF INSPIRATION OF SOCIAL CONFLICTS

Summary

The article deals with the model of state and management activity in the field of ensuring social and political stability and substantiates that the theoretical and methodological fundamentals of the state response to the threats to the social and political stability of Ukraine in the conditions of the inspiration of social conflicts are synergetics and totalology.
The author established that, depending on the stage of formation and implementation of destabilization threats to the social and political system, appropriate technologies of the state response to these threats can be applied: in the zone of background social tension — prophylaxis of threats; in the zone of gradual growth of social tension to its critical level — prevention of threats; in the zone of sharp growth of social tension, which corresponds to the development of social conflict and in the zone of peak social tension — termination and localization of the threat; in the zone of reducing social tension — prevention of threats.

№ 13 2018, стор. 103 - 107

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 689

Відомості про авторів

О. Г. Давиденко

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

O. Davydenko

postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Давиденко О. Г. Теоретико-методологічні засади державного реагування на загрози дестабілізації суспільно-політичної системи в умовах інспірування соціальних конфліктів. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 13. С. 103–107.

Davydenko, O. (2018), “Theoretical and methodological fundamentals of the state response to the threats of destabilization of the social and political system in conditions of inspiration of social conflicts”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 103–107.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.