EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В. А. Лисенко

Назад

УДК: 351.777.81

В. А. Лисенко

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Окреслено напрями розвитку державного управління та зазначено неможливість розвитку без всебічного дослідження факторів впливу. Узагальнено перелік громадських організації у сфері просторового планування, що впливають на сферу містобудівної діяльності, як на національному, так і на місцевому рівнях, зокрема визначено їх функції. Визначено основну мету громадського контролю у містобудівній діяльності. Диференційовано нормативно-правову базу, що впливає на містобудівну діяльність. Зокрема запропоновано розмежовувати нормативно-правову базу, що впливає на сферу містобудівної діяльності в залежності від об'єкту містобудування, контролю за його будівництвом, введенням в експлуатацію та подальшим використанням. Висвітлено імплементацію громадського контролю, що може базуватися на основі громадського контролю у галузі охорони навколишнього середовища. Запропоновано схему впливу громадського контролю на сферу містобудування, завдяки якій виокремлено компоненти та напрями здійснення громадського контролю за сферою містобудування. Підведено підсумки громадського контролю, що полягають у впровадженні та підтримці процесів демократичного державотворення.

V. Lysenko

PUBLIC CONTROL IN THE FIELD OF CITY-BUILDING ACTIVITIES

Summary

The directions of development of public administration are outlined and the impossibility of development is indicated without a comprehensive study of the factors of influence. The list of public organizations in the field of spatial planning, which affect the spheres of city-planning activity, both at the national and local levels, is generalized, in particular, their functions are defined. The main goal of public control in urban development is determined. Differentiated regulatory and legal framework that affects urban development activities. In particular, it is proposed to delineate the regulatory framework that influences the sphere of urban development activity, depending on the object of urban planning, control over its construction, commissioning and subsequent use. The implementation of public control that can be based on public oversight in the field of environmental protection is highlighted. The scheme of influence of public control on the sphere of city-planning is proposed, due to which the components and directions of public control over the sphere of city-planning are singled out. The results of public control, which consist in the introduction and support of processes of democratic state formation, are summed up.

№ 13 2018, стор. 113 - 117

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 612

Відомості про авторів

В. А. Лисенко

аспірант кафедри публічного управління та землеустрою, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

V. Lysenko

Postgraduate student of the Classic Private University, Zaporizhzhia

Як цитувати статтю

Лисенко В. А. Громадський контроль у сфері містобудівної діяльності. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 13. С. 113–117.

Lysenko, V. (2018), “Public control in the field of city-building activities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 113–117.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.