EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ГРЕЙДІВ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ЩОДО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ
Р. С. Кропивницький

Назад

УДК: 351.854

Р. С. Кропивницький

СИСТЕМА ГРЕЙДІВ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ЩОДО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ

Анотація

У статті досліджено історичний аспект етимології понять "грейд" та "грейдинг". Встановлено роль грейдингової системи оплати праці на підприємствах різних форм власності. Здійснено порівняння грейдингової системи оплати праці з іншими системами. Встановлено її переваги та недоліки в порівнянні з іншими системами оплати праці. Систематизовано основні управлінські дії, які дозволяє реалізувати оплату праці за системою грейдів. Визначено мету і структуру грейдів. Систематизовано основні групи факторів, що впливають на структуру грейду. Узагальнено основні етапи впровадження системи грейдів на підприємстві. Встановлено два основних підходи до грейдингування: оцінювання компетенцій працівника та оцінювання посади. З'ясовано можливість запровадження грейдингової системи оплати праці для наукових працівників. Розроблено критерії (грейди), за якими може оцінюватись праця наукових працівників.

R. Kropivnitsky

GRADE SYSTEM AS AN INNOVATIONAL APPROACH TO PUBLIC GOVERNANCE BY SCIENTIFIC INSTITUTIONS

Summary

The article analyzes the historical aspect of the etymology of the concepts of "grade" and "grading". The role of the grading system of remuneration in enterprises of different forms of ownership was established. Comparison of grader pay system with other systems. Its advantages and disadvantages as compared to other wage systems are established. The main administrative actions, which allow to realize payment of labor on the system of grades, are systematized. The purpose and structure of the gradations are determined. The main groups of factors influencing the structure of the class are systematized. The main stages of implementation of the system of grades at the enterprise are generalized. Two main approaches to grading are established: assessment of the employee's competencies and assessment of the position. The possibility of introducing a grading system for remuneration for researchers was found. Criteria (grades) are developed, on which the work of scientific workers can be evaluated.

№ 13 2018, стор. 118 - 124

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 709

Відомості про авторів

Р. С. Кропивницький

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

R. Kropivnitsky

Institute of public administration in the field of civil protection

Як цитувати статтю

Кропивницький Р. С. Система грейдів як інноваційний підхід щодо державного управління науковими установами. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 13. С. 118–124.

Kropivnitsky, R. (2018), “Grade system as an innovational approach to public governance by scientific institutions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 118–124.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.