EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ШАХРАЙСТВ У БАНКАХ
Г. М. Яровенко

Назад

УДК: 004.6:336.7

Г. М. Яровенко

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ШАХРАЙСТВ У БАНКАХ

Анотація

Статтю присвячено сучасній та актуальній проблемі боротьби із шахрайствами у банках. Одним із шляхів її вирішення є створення системи моніторингу, інтегрованої з автоматизованою банківською системою. Система повинна виявляти та попереджати ті операції, які мають ознаки шахрайської. Вона будується з урахуванням внутрішніх та зовнішніх інформаційних потоків та з використанням математичного інструментарію Data Mining. Автором пропонується: інформаційна модель виявлення ознак шахрайства для тих операцій, які здійснюють клієнти банку, та інформаційна модель виявлення ознак шахрайства для операцій банківського персоналу. Моделі розроблено у нотації DFD із використанням програмного забезпечення "All Fusion Process Modeller". Вони враховують критерії перевірки: обнуління рахунку, відповідність лімітам, геолокацію, цільове призначення, правильність введення даних, активність, права доступу та інші. У статті запропоновано схеми процесів здійснення операцій клієнтами та банківськими працівниками, які підлягатимуть оперативній перевірці для виявлення ознак шахрайства. Схеми розроблено у нотації BPMN 2.0 у програмному забезпеченні "Bizagi Modeller".

H. Yarovenko

DEVELOPMENT OF THE ІNFORMATION MODEL FOR DETECTION FRAUD SIGNS IN THE BANKS

Summary

The article is devoted to a modern and actual problem of a struggle against bank fraud. One of the ways to solve it is creating a monitoring system integrated with an automated banking system. The system must detect and alert those operations that have fraudulent features. It is built on the basis of internal and external information flows and using the mathematical tools Data Mining. The author proposes: an information model for fraud detection those operations carried out by bank clients, and an information model for fraud detection transaction of banking staff. The models were developed in the DFD notation with using the "All Fusion Process Modeller" software. They take into the verification criteria: non-zero value verification of an account, compliance with limits, geolocation, destination, data entry, activity, access rights, and others. In the article it was proposed the schemes that shows processes of operations realization by clients and bank staff and which are subject to operative verification for revealing of fraud signs. The schemes are developed in the BPMN 2.0 notation with using the Bizagi Modeller software.

№ 14 2018, стор. 23 - 28

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 749

Відомості про авторів

Г. М. Яровенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС" Сумського державного університету, м. Суми

H. Yarovenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Economic Cybernetics Department, Educational and Scientific Institute of Business Technologies "UAB" of Sumy State University, Sumy

Як цитувати статтю

Яровенко Г. М. Розробка інформаційної моделі виявлення ознак шахрайств у банках. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 14. С. 23–28.

Yarovenko, H. (2018), “Development of the іnformation model for detection fraud signs in the banks”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 23–28.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.