EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕНЕДЖМЕНТ У СТРАХОВІЙ МЕДИЦИНІ
Л. З. Шупа

Назад

УДК: 369.032, 369.067, 614.2

Л. З. Шупа

МЕНЕДЖМЕНТ У СТРАХОВІЙ МЕДИЦИНІ

Анотація

У країнах з ринковою економікою державна, страхова та приватна медицина забезпечують функцію виявлення захворювань, профілактику та лікування хворих. У статті перелічено функції охорони здоров'я, які виконує держава. Охарактеризовано необхідність та суть медичного менеджменту. Зазначено два типи організацій, які функціонують у галузі охорони здоров'я. У науковій роботі проаналізовано причини кризи та виокремлено два основні завдання, які повинна виконувати медицина країни. В дослідженні запропоновано способи подолання кризи в українській медицині. Ефективно управляти закладом охорони здоров'я може лише добре навчений менеджер — про це в унісон говорять і керівники цих закладів, і пересічні лікарі, і прихильники медичної реформи та критики медичної реформи.

L. Shupa

MANAGEMENT IN INSURANCE MEDICINE

Summary

In countries with market economy, state, insurance and private medicine provide the function of disease detection, prevention and treatment of patients. The article lists the health care functions performed by the state. The article describes the necessity and essence of medical management. The paper identifies two types of organizations that operate in the health sector. The scientific work analyzes the causes of the crisis and identifies two main tasks that the country's medicine must do. The study proposes ways to overcome the crisis in Ukrainian medicine.
Only a well-trained manager can effectively manage a health care facility — both the managers of these institutions, ordinary doctors and supporters of medical reform and criticism of medical reform speak in unison.

№ 14 2018, стор. 34 - 36

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 752

Відомості про авторів

Л. З. Шупа

к. е. н., викладач кафедри фінансів суб'єктів господарювання і страхування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

L. Shupa

PhD, Professor of the Department of Finance of Business and Insurance, Ternopil National University of Economics, Ternopil'

Як цитувати статтю

Шупа Л. З. Менеджмент у страховій медицині. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 14. С. 34–36.

Shupa, L. (2018), “Management in insurance medicine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 34–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.