EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ В УКРАЇНІ
Н. М. Назукова

Назад

УДК: 336.02

Н. М. Назукова

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті висвітлено стан і тенденції інвестиційних процесів в Україні у контексті проблем відтворення основного капіталу. На основі дослідження якісних змін у структурі основних засобів та динаміки інвестицій в основний капітал в Україні у період 2008—2016 рр. виявлено ряд проблемних аспектів у відтворенні основного капіталу. Обгрунтовано пасивність інвестиційних процесів в економіці, що зумовлює низьку здатність до економічного зростання. На основі проведеного дослідження зроблено висновок щодо необхідності збереження та підвищення ефективності податкових пільг та бюджетних субсидій, цільова спрямованість яких на розвиток тих секторів економіки, які здатні забезпечити конкурентоспроможні позиції України, має бути забезпечена першочергово.

N. Nazukova

STATUS, PROBLEMS AND PROSPECTS OF INVESTING IN FIXED ASSETS IN UKRAINE

Summary

The article describes the state and main trends in the investment processes in Ukraine in the context of problems of fixed assets reproduction. On the basis of the study of qualitative changes in the structure of fixed assets and dynamics of investments in fixed assets in Ukraine during 2008-2016, a number of problematic aspects were revealed in the field of the fixed assets restoration. It is substantiated the passivity of investment processes in the economy, which determines low capacity for economic growth. On the basis of the conducted research, it was concluded that the tax privileges and budget subsidies need to be preserved and improved, and their focus on the development of those sectors of the economy that are capable of ensuring a competitive position of Ukraine should be ensured first and foremost.

№ 14 2018, стор. 54 - 59

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 643

Відомості про авторів

Н. М. Назукова

молодший науковий співробітник відділу державних фінансів, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

N. Nazukova

Junior Researcher at State Finance Department, State Institution "Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine"

Як цитувати статтю

Назукова Н. М. Стан, проблеми та перспективи інвестування в основний капітал в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 14. С. 54–59.

Nazukova, N. (2018), “Status, problems and prospects of investing in fixed assets in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 54–59.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.