EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
Н. В. Васильєва

Назад

УДК: 352:336.1

Н. В. Васильєва

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Анотація

У статті зазначено, що в науковій літературі набуває актуальності вирішення проблем територіальних громад шляхом фінансування видатків з місцевих бюджетів. Доведено, що застосування програмно-цільового планування в умовах проведення структурних реформ на муніципальному рівні вимагає високого рівня компетентності органів місцевого самоврядування у сфері стратегічного управління із застосуванням програмно-цільового підходу. Зазначено, що важливим є уточнення змісту, критеріїв, результативних показників програмно-цільового планування видатків місцевих бюджетів. Програмно-цільовий підхід найбільш дозволяє виявити та проаналізувати наявні проблеми з метою усунення загроз і ризиків у процесі розроблення і впровадження стратегічних планів або програм розвитку територіальних громад. У статті акцентовано на доцільності застосовування стратегічного менеджменту при складанні місцевих програм і фінансуванні видатків місцевого бюджету.

N. Vasylieva

FEATURES OF PROGRAM-TARGET PLANNING OF EXPENDITURES OF LOCAL BUDGETS

Summary

The article states that in the scientific literature the problems of territorial communities become more acute by financing of expenditures from local budgets. It is proved that the application of programmatic planning in the context of structural reforms at the municipal level requires a high level of competence of local governments in the field of strategic management with the application of the program-target approach. It is noted that it is important to clarify the content, criteria, and performance indicators of program-target planning of expenditures of local budgets. The program-targeted approach most allows to identify and analyze existing problems in order to eliminate threats and risks in the process of developing and implementing strategic plans or programs of development of territorial communities. The article focuses on the feasibility of applying strategic management in drawing up local programs and financing local budget expenditures.

№ 14 2018, стор. 65 - 67

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 881

Відомості про авторів

Н. В. Васильєва

д. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

N. Vasylieva

Doctor of Science in Public Administration, associate professor, professor of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Васильєва Н. В. Особливості програмно-цільового планування видатків місцевого бюджету. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 14. С. 65–67.

Vasylieva, N. (2018), “Features of program-target planning of expenditures of local budgets”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 65–67.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.