EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ДОСЯГНЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ НА ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
С. А. Вавренюк

Назад

УДК: 378.014(477)

С. А. Вавренюк

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ДОСЯГНЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ НА ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглядаються актуальні питання процесу реформування вищої школи України, зокрема проблема якості освіти як одного з напрямів досягнення високого рівня державної освіти.
Автором вирішуються питання ряду ключових пріоритетних задач, які стоять на сьогодні перед Міністерством освіти та науки щодо вищої освіти в державі. Наголошується досить багато невирішених проблем досягнення якості освіти, які мають першочергове значення для системи освіти України та її виходу на європейський рівень і відповідності міжнародним стандартам.
Розриваються основні напрями досягнення якості освіти вищих навчальних закладів, а також пропонуються можливі шляхи вирішення проблем. Серед них автор виділяє суттєві структурні перетворення системи вищої освіти, розробка потужного інформаційного поля, а також запровадження автономності та самоуправління навчальних закладів.

S. Vavrenyuk

PROBLEMS AND DIRECTIONS OF ACHIEVEMENT OF QUALITY OF EDUCATION AT THE STAGE OF REFORMING HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

Summary

The article deals with topical issues of the reform process of higher education in Ukraine, in particular the quality of education as one of the areas for achieving a high level of public education.
The author solves questions of some key priority tasks that are facing the Ministry of Education and Science of Higher Education in the state. There are a lot of unsolved problems of achieving the quality of education, which are of paramount importance for the education system of Ukraine and its access to the European level and compliance with international standards.
The basic directions of achievement of the quality of education of higher educational establishments are broken down, and possible ways of solving problems are offered. Among them, the author singles out significant structural transformations of the higher education system, the development of a powerful information field, as well as the introduction of autonomy and self-government of educational institutions.

№ 14 2018, стор. 79 - 82

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 734

Відомості про авторів

С. А. Вавренюк

к. держ. упр., старший викладач кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки, Національний університет цивільного захисту України

S. Vavrenyuk

PhD in Public Administration, lectior of the Department of pyrotechnic and special training, National university of civil protection of Ukraine, Kharkiv

Як цитувати статтю

Вавренюк С. А. Проблеми та напрями досягнення якості освіти на етапі реформування вищої освіти України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 14. С. 79–82.

Vavrenyuk, S. (2018), “Problems and directions of achievement of quality of education at the stage of reforming higher education in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 79–82.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.