EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ТА НАУКОЮ В УКРАЇНІ
І. Б. Якайтіс

Назад

УДК: 354.2

І. Б. Якайтіс

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ТА НАУКОЮ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті зазначено, що удосконалення механізмів державного управління розвитком освіти та науки повинно стати однією з головних завдань держави на сучасному етапі стимулювання соціально-економічного розвитку України. Визначено, що стратегічний пріоритет удосконалення механізмів державного управління інноваційним розвитком освіти та науки може бути реалізований завдяки взаємодії всіх зацікавлених сторін — освіти, науки, держави, бізнесу та суспільства. Обгрунтовано необхідність формування та реалізації новітньої моделі державного управління інноваційним розвитком освіти та науки в Україні, що грунтується на комплексній взаємодії держави, закладів освіти і науки, бізнесу та суспільства, специфічних суспільних принципах управління, в основі якої є сукупність механізмів державного управління розвитком системи освіти (нормативно-правовий, організаційно-функціональний, кадрово-мотиваційний, інтегрований: стратегічно-орієнтованого фінансування, міжнародного співробітництва, науково-освітньої локалізації), що в системі дозволить забезпечити інноваційний розвиток освіти та науки.

I. Yakaytis

THE PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN EDUCATION AND SCIENCE IN UKRAINE

Summary

The article states that improvement of the mechanisms of state management of innovative development of education and science should become one of the main tasks of the state at the present stage of stimulation of socio-economic development of Ukraine. It is determined that the strategic priority of improving the mechanisms of state management of innovative development of education and science can be realized due to the interaction of all interested parties — education, science, state, business and society. The necessity of formation and implementation of the newest model of state management by innovative development of education and science in Ukraine is grounded, based on the complex interaction of the state, educational and scientific establishments, business and society, specific social principles of management, which is based on a set of mechanisms of state governance for the development of the education system ( normative-legal, organizational-functional, staff-motivational, integrated: strategic-oriented financing, international cooperation, scientific- educational localization), which will ensure the innovative development of education and science in the system.

№ 14 2018, стор. 95 - 100

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 278

Відомості про авторів

І. Б. Якайтіс

здобувач, Івано-Франківський університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

I. Yakaytis

Applicant, Ivano-Frankivsk University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

Як цитувати статтю

Якайтіс І. Б. Перспективи розвитку механізмів державного управління освітою та наукою в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 14. С. 95–100.

Yakaytis, I. (2018), “The prospects for development of mechanisms of public administration in education and science in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 95–100.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.