EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ
Г. С. Іванов

Назад

УДК: 351.711.553.4(477)

Г. С. Іванов

ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті сформульовано стратегічні цілі портової реформи і завдання щодо їх реалізації в рамках Дорожньої карти реалізації Транспортної стратегії України. Розроблено пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення запровадження механізму державного управління розвитком морських портів України на засадах удосконалення законодавчої бази як на стратегічному рівні, так і на рівні окремих нормативних актів, зокрема щодо кластерів, концесій і т.д., із дотриманням принципового підгрунтя забезпечення реалізації оновленого механізму державного управління розвитком морських портів України. Розроблено пропозиції щодо удосконалення структурованого організаційно-методичного забезпечення реалізації механізму державного управління розвитком морських портів України за визначеними стратегічними цілями і завданнями Дорожньої карти реалізації Транспортної стратегії України, складеної на засадах оновленої концепції державного управління розвитком морських портів України.

G. Ivanov

LEGAL, ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT FOR IMPLEMENTATION OF THE MECHANISM OF STATE GOVERNANCE FOR THE DEVELOPMENT OF SEA PORTS OF UKRAINE

Summary

The article outlines the strategic objectives of the port reform and the tasks for their implementation within the framework of the Roadmap for the implementation of the Transport Strategy of Ukraine; proposals for improving the legal framework for introducing the mechanism of state governance for the development of sea ports of Ukraine on the principles of improving the legislative framework both at the strategic level and at the level of certain normative acts, in particular regarding clusters, concessions, etc., with due respect to the principle grounds for ensuring the implementation of the updated mechanism of state governance for the sea ports development of Ukraine; proposals for the improvement of the structured organizational and methodological support for the implementation of the state mechanism for the development of the sea ports of Ukraine in accordance with the defined strategic goals and objectives of the Road Map for the implementation of the Transport Strategy of Ukraine, prepared on the basis of the revised concept of public administration of sea ports development of Ukraine.

№ 14 2018, стор. 116 - 120

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 649

Відомості про авторів

Г. С. Іванов

здобувач ступеня кандидата наук з державного управління, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

G. Ivanov

candidate for a degree of public administration, Donetsk State University of Management, Mariupol

Як цитувати статтю

Іванов Г. С. Правове та організаційно-методичне забезпечення реалізації механізму державного управління розвитком морських портів України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 14. С. 116–120.

Ivanov, G. (2018), “Legal, organizational and methodological support for implementation of the mechanism of state governance for the development of sea ports of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 116–120.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.