EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ СЕКРЕТАРІВ У РЕФОРМУВАННІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
Ю. Ю. Почтариця

Назад

УДК: 354.08:35:005.591.4](477)

Ю. Ю. Почтариця

РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ СЕКРЕТАРІВ У РЕФОРМУВАННІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Статтю присвячено актуальним питанням реформування державного управління в Україні. Акценти зроблено на науково-практичних підходах до процесу реформування. Проаналізовано нормативно-правові акти, що стосуються питань реформування державного управління. Розкрито організаційні аспекти процесу реформування, виокремлено основні інструменти проведення реформ, напрями реформування державного управління. Особливу увагу приділено вдосконаленню системи державного управління та ролі державних секретарів у цьому процесі. Зазначено, що державні секретарі перебувають у ролі фахівців з питань реформ, беруть участь у загальній координації дій з реформування державного управління та практично повністю відповідають за успіх реформ своєю працею та досягненням результату. Звернено увагу на те, що державний секретар міністерства має бути високофаховим, оскільки на нього покладено виконання багатьох функцій (зокрема організаційних, управлінських, регулюючих).

Yu. Pochtarytsia

THE ROLE OF THE STATE SECRETARIES IN REFORMING THE PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to the actual issues of reforming public administration in Ukraine. The emphasis is made on scientific and practical approaches to that process. The normative and legal acts concerning the issues of reforming public administration are analyzed. The organizational aspects of that process are revealed. The main tools of the reform and the directions of reforming the state administration are identified. Particular attention is paid to improving the system of public administration and the role of the state secretaries in that process. It is noted that the state secretaries are the reform specialists, They take part in the overall coordination of actions on reforming public administration and in their work and achievement are fully responsible for the success of reforms. Particular attention is paid to the fact that the state secretaries of all ministries should be highly professional, since they are entrusted with many state functions (in particular organizational, managerial and regulatory ones).

№ 14 2018, стор. 121 - 126

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 629

Відомості про авторів

Ю. Ю. Почтариця

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

Yu. Pochtarytsia

postgraduate student of Regional administration, local self-government and city management faculty of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Почтариця Ю. Ю. Роль державних секретарів у реформуванні державного управління в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 14. С. 121–126.

Pochtarytsia, Yu. (2018), “The role of the state secretaries in reforming the public administration in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 121–126.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.