EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
О. С. Бондаренко

Назад

УДК: 658.14

О. С. Бондаренко

ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено характерні особливості розвитку цифрової економіки та обгрунтовано тенденції функціонування фінансового ринку під впливом активізації процесів цифровізації. Визначено умови цифровізації фінансового ринку, розкрито роль цифрових технологій у забезпеченні позитивної динаміки показників фінансового ринку та виокремлено основні компоненти їх раціонального застосування. Аргументовано, що цифрова економіка змінює підходи до функціонування фінансового ринку, а також вимоги до використовуваних інформаційних технологій в ході реалізації фінансових операцій. Розкрито характер використання цифрових технологій складовими інституційної структури фінансового ринку та обгрунтовано особливості розвитку FinTech. Визначено пріоритетні завдання держави у напрямі забезпечення успішної реалізації засобів цифровізації на фінансовому ринку України.

O. Bondarenko

TRENDS OF THE FUNCTIONING OF FINANCIAL MARKET IN THE ECONOMY OF UKRAINE

Summary

In the article the characteristic features of the development of the digital economy are investigated and the tendencies of functioning of the financial market under the influence of activation of digitalization processes are grounded. The conditions of digitalization of the financial market are determined, the role of digital technologies is revealed in ensuring the positive dynamics of financial market indices and the main components of their rational application are identified. It is argued that the digital economy changes approaches to the functioning of the financial market, as well as requirements for used information technologies in the course of financial transactions. The nature of the use of digital technologies as part of the institutional structure of the financial market is revealed and the features of FinTech development are grounded. The priority tasks of the state in the direction of ensuring the successful implementation of digitalization facilities in the financial market of Ukraine are determined.

№ 15 2018, стор. 5 - 9

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 1037

Відомості про авторів

О. С. Бондаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

O. Bondarenko

Ph. D., Professor of Department of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

Як цитувати статтю

Бондаренко О. С. Тенденції функціонування фінансового ринку в економіці України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 15. С. 5–9.

Bondarenko, O. (2018), “Trends of the functioning of financial market in the economy of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 5–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.