EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ НЕДОЛІКИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ
Р. В. Тульчинський

Назад

УДК: 330.3:338.49

Р. В. Тульчинський

ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ НЕДОЛІКИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано доходи місцевих бюджетів. Встановлено, що у 2017 р. порівняно із 2014 р. доходи місцевих бюджетів збільшилися майже у три рази і становили 192,7 млрд грн. Частка власних доходів місцевих бюджетів у ВВП зросла в 1,3 рази і у 2017 р. становила 6,5 %.
У державному бюджеті відповідно до здійснення фінансової підтримки добровільного об'єднання територіальних громад, починаючи з 2016 р., передбачено надання об'єднаним територіальним громадам субвенцій на нове будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів інфраструктури.
Встановлено, що у 2017 р. було утворено 366 об'єднаних територіальних громад, що в 2,3 рази більше ніж у попередньому році. Сума субвенції з державного бюджету у 2017 р. на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад становила 1500 млн грн. З'ясовано, що об'єднані територіальні громади недостатньо інтенсивно використовують інструменти міжмуніципального співробітництва. В цілому, у 2017 р. на соціально-економічний розвиток було використано 4447,6 млн грн У статті з'ясовано недоліки забезпечення фінансової децентралізації та становлення нового регіоналізму в Україні в цілому.

R. Tulchinskiy

FINANCIAL DECENTRALIZATION AND ITS DISADVANTAGES IN THE CONDITIONS OF NEW REGIONALISM FORMATION IN UKRAINE

Summary

The article analyzes the revenues of local budgets. It was found, that in 2017, compared to 2014, local budget revenues increased almost three times and amounted to UAH 192.7 billion. The share of local budget revenues in GDP increased by 1.3 times and in 2017 it was 6.5%.
The state budget, starting from 2016, provides for the provision of subventions to the united territorial communities for new construction, overhaul and reconstruction of infrastructure objects in accordance with the financial support of the voluntary association of territorial communities.
It was established that in 2017, 366 united territorial communities were formed, which is 2.3 times more than in the previous year. The amount of the subvention from the state budget in 2017 for the formation of the infrastructure of the united territorial communities amounted to 1500 million UAH. It is revealed that the united territorial communities do not use intensively the tools of inter-municipal cooperation. In general, in 2017, 4447,6 million UAH were used for social and economic development. The article clarifies the disadvantages of ensuring financial decentralization and the new regionalism formation in Ukraine as a whole.

№ 15 2018, стор. 10 - 14

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 128

Відомості про авторів

Р. В. Тульчинський

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і публічного адміністрування, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

R. Tulchinskiy

Candidate of economic sciences, Associate professor, Head of the management and public administration department PHEI "Academician Yuriy Bugay International scientific and technical university"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.