EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ТВАРИННИЦТВА У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕНОВАЦІЇ
А. І. Лівінський

Назад

УДК: 338.43:631.1

А. І. Лівінський

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ТВАРИННИЦТВА У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕНОВАЦІЇ

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан функціонування підприємств тваринництва в Україні. Ідентифікованоі ключові проблеми, які потребують негайного вирішення. Обгрунтовано необхідність формування стратегії реновацій виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва на основі моделі інноваційного розвитку. Визначено необхідність створення нових харчових технологій, які повинні максимально повно використовувати рослинну й тваринну сировину на основі мембранної й екструзійної техніки, струмів високої частоти й вакууму, сублімації й переетерифікації й інших нових методів. Зазначено, що саме освоєння інноваційних технологій — конкретний шлях переходу від витратного до ресурсозберігаючого типу відтворення.

A. Lіvinsky

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ANIMAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF THE STRATEGY OF RENOVATION

Summary

The article analyzes the current state of functioning of livestock enterprises in Ukraine. Identified key issues that require immediate response. The necessity of forming a strategy of renovation of production and economic activity of livestock enterprises based on the model of innovation development is substantiated. The necessity of creation of new food technologies, which should maximally use plant and animal raw materials on the basis of membrane and extrusion technology, high frequency and vacuum currents, sublimation and transesterification and other new methods, is determined. It is noted that it is the development of innovative technologies — a specific way of transition from cost to resource-saving type of reproduction.

№ 15 2018, стор. 18 - 22

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 592

Відомості про авторів

А. І. Лівінський

к. с.-г. н., доцент, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

A. Lіvinsky

сand. s.-g. sciences, associate professor, Odessa State Agrarian University, Odessa

Як цитувати статтю

Лівінський А. І. Інноваційний розвиток підприємств тваринництва у контексті формування стратегії реновації . Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 15. С. 18–22.

Lіvinsky, A. (2018), “Innovative development of animal enterprises in the context of the formation of the strategy of renovation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 18–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.