EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
А. С. Олійник

Назад

УДК: 336.1: 338.43.02

А. С. Олійник

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Анотація

Встановлено, що механізм взаємодії органів влади з фермерськими господарствами є вагомим напрямом державної економічної політики. Знайдено диференціацію, яка полягає у розмежуванні прибуткових фермерських господарств від тих, які потребують фінансової підтримки. Здійснено аналіз нормативних документів, які регламентують державну підтримку фермерським господарствам та зазначено основні недоліки в їх змісті. Досліджено динаміку державної фінансової підтримки фермерських господарств на поворотній та безповоротній основі. Проаналізовано фінансування за програмами державної підтримки. Обгрунтовано зміст основних державних фінансових допомог розвитку фермерських господарств. Розкрито цільові напрями використання бюджетних коштів. Встановлено щорічну мінімальну потребу фермерів у державній інвестиційній підтримці. Виокремлено фермерські господарства, які мають право отримувати бюджетні кошти держави на безповоротній основі. Наведено прогнозні обсяги інвестицій в основний капітал фермерських господарств. Зазначено основні напрями для залучення інвестиційної підтримки.

A. Oliіnyk

STATE FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF FARMS

Summary

It is established that the mechanism of interaction between the authorities and farm farms is an important direction of the state economic policy. A differentiation has been found that distinguishes profitable farms from those who need financial support. The analysis of normative documents regulating the state support to farms and the main shortcomings in their content are described. The dynamics of state financial support of farms on a turning and irreversible basis is investigated. The financing of state support programs is analyzed. The content of the main state financial aid for the development of farms is revealed. The target directions of using budget funds are revealed. The annual minimum need of farmers in state investment support is established. The distinction is made between farmers who have the right to receive state funds on an irrevocable basis. Estimated volumes of investments in the fixed capital of farms are given. These are the main directions for attracting investment support.

№ 15 2018, стор. 39 - 44

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 645

Відомості про авторів

А. С. Олійник

здобувач наукового ступеня кандидата економічних наук, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

A. Oliіnyk

PhD candidate, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

Як цитувати статтю

Олійник А. С. Державна фінансова підтримка розвитку фермерських господарств. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 15. С. 39–44.

Oliіnyk, A. (2018), “State financial support for the development of farms”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 39–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.