EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ВИДАТКІВ НА ДЕЯКІ ВИДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Л. В. Цюкало

Назад

УДК: 336.5

Л. В. Цюкало

АНАЛІЗ ВИДАТКІВ НА ДЕЯКІ ВИДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проаналізовано динаміку та структуру видатків на деякі види соціального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України. Обгрунтовано, що більшість видатків Міністерства оборони спрямовуються на забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців як у грошовому, так і у натуральному вигляді. Але існуюча структура видатків державного бюджету не дозволяє повністю задовольняти потреби Міністерства оборони України та забезпечити військовослужбовців їх соціальними гарантіями. Проведене дослідження дозволило виявити, що поступове збільшення обсягів видатків соціального спрямування носить інфляційний характер, що негативно позначається на добробуті та життєдіяльності військовослужбовців.
Визначено основні завдання реформування Збройних Сил України щодо покращення соціальних гарантій військовослужбовців та їх мотивації до проходження служби.

L. Tsiukalo

ANALYSIS OF EXPENDITURES ON CERTAIN TYPES OF SOCIAL SUPPORT OF SERVICEMEN OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE

Summary

The paper analyzes the dynamics and structure of expenditures for certain types of social support of servicemen of the Armed Forces of Ukraine. It is grounded that most of the expenditures of the Ministry of Defense are aimed at providing social guarantees to servicemen both in cash and in kind. However, the existing structure of the state budget expenditures does not fully provide needs of the Ministry of Defense of Ukraine and provide military personnel with their social guarantees. The conducted research allowed to identify the gradual increase of volumes of expenditures of social direction is of an inflationary nature, which negatively affects the welfare and life of servicemen.
The main tasks of the reformation of the Armed Forces of Ukraine to improve the social guarantees of servicemen and their motivation for service are determined.

№ 15 2018, стор. 56 - 60

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 683

Відомості про авторів

Л. В. Цюкало

ад'юнкт, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

L. Tsiukalo

Postgraduate student of the Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Цюкало Л. В. Аналіз видатків на деякі види соціального забезпечення військовослужбовців збройних сил України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 15. С. 56–60.

Tsiukalo, L. (2018), “Analysis of expenditures on certain types of social support of servicemen of the armed forces of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 56–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.