EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОВЕДЕННЯ СТРУКТУРНИХ РЕФОРМ ЯК МОЖЛИВІСТЬ ДОСЯГНЕННЯ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Ю. В. Козаченко

Назад

УДК: 352.07: 323.2

Ю. В. Козаченко

ПРОВЕДЕННЯ СТРУКТУРНИХ РЕФОРМ ЯК МОЖЛИВІСТЬ ДОСЯГНЕННЯ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Окреслено регіональну політику, що внаслідок проведення реформ, а саме децентралізації управління, впливає на трасформацію підходів до публічного управління на рівні центральних та місцевих органів влади. Зазначено важливі чинники для економічного зростання регіонів та територіальних громад. Наведено один з яскравих прикладів структурної трансформації з метою економічного зростання європейської держави як Словаччина. Охарактеризовано реформу децентралізації в Словаччині, що надала змогу повністю відповідати за соціально-економічний стан адміністративно-територіальної одиниці та проводити економічну політику, у тому числі, з метою залучення інвестиції з різних джерел. Визначено основні кроки структурних реформ місцевого самоврядування, визначення економічного розвитку та здійснення контролю. Запропоновано механізм проведення структурних реформ як можливість досягнення стійкого економічного розвитку країни. Підведено підсумки імплементації структурних реформ в напрямі децентралізації влади та трансформації відносин між місцевими та центральними органами влади.

Yu. Kozachenko

CONDUCTING STRUCTURAL REFORMS AS POSSIBILITY FOR ACHIEVING STABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

The regional policy is outlined that, as a result of reforms, namely decentralization, it influences the transformation of approaches to public administration at the level of central authorities and local authorities. Significant factors for the economic growth of regions and local communities. One of the striking examples of structural transformation for the purpose of economic growth of the European state, as Slovakia, is presented. The decentralization reform in Slovakia was characterized, which enabled to fully answer the socio-economic state of the administrative-territorial unit and conduct economic policy, including, in particular, in order to attract investment from different sources. The main steps of structural reforms of local self-government are defined: definition of economic development and control of structural reforms is proposed as an opportunity to achieve sustainable economic development of the country. The results of the implementation of structural reforms in the direction of decentralization of power and transformation of relations between local authorities and central authorities are summed up.

№ 15 2018, стор. 66 - 70

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 79

Відомості про авторів

Ю. В. Козаченко

к. держ. упр., Перший заступник ДФС у Запорізькій області

Yu. Kozachenko

Candidate of Science in Public Administration, First deputy of the State fiscal service in Zaporozhye region

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.