EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Л. М. Акімова

Назад

УДК: 338.2:351.863

Л. М. Акімова

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Анотація

У статті розкрито сутність поняття "державний контроль". Визначено принципи державного контролю. Охарактеризовано органи державної влади, які здійснюють контроль в цій сфері. Визначені критерії, які використовуються під час оцінювання ефективності державного контролю. Виявлено показники, які використовуються для визначення економічної ефективності контролю. Адже ефективний державний контроль за розвитком національної економіки значною мірою визначається ступенем забезпеченості її економічної безпеки, оскільки лише за такої умови можуть бути дотримані національні інтереси держави. Адже проблеми оцінки ефективності державного контролю досить складні як у теоретичному, так і в практичному стосунку. Вони є актуальними для будь-якої галузі економіки, в тому числі й для державного контролю за розвитком національної економіки, оскільки контроль безпосередньо пов'язаний з реалізацією управлінських рішень і від того, наскільки він ефективний, залежить своєчасність та правильність оцінки результатів управлінських рішень як керівництвом державних підприємств чи їх органу управління, так і національної економіки в цілому.

L. Akimova

SYSTEM OF ESTIMATION OF INDICATORS OF EFFICIENCY OF STATE CONTROL OF ECONOMIC ACTIVITY

Summary

In the current conditions of the emergence of a market economy, it is important to create an appropriate system of indicators of the effectiveness of state control of economic activity. Control is directly related to the processes of implementation of management decisions, and the timeliness and correctness of the evaluation of results depends on its effectiveness. State control should be effective and efficient, only under such conditions it is possible to evaluate its effectiveness. After all, problems of assessing the effectiveness of state control are quite complex both in theoretical and in practical terms. They are relevant for any sector of the economy, including for the state control over the development of the national economy, since control is directly related to the implementation of management decisions and on how effective it is, the timeliness and correctness of the evaluation of the results of management decisions as management of state enterprises or their body management, and the national economy as a whole.

№ 15 2018, стор. 71 - 76

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 188

Відомості про авторів

Л. М. Акімова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та природокористування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна

L. Akimova

PhD of economic science, assistant professor, Assoc. Professor Finance and Environmental Economic, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.