EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
Т. О. Тимошенко

Назад

УДК: 351.85

Т. О. Тимошенко

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Статтю присвячено вивченню питань концепції розвитку державно-приватного партнерства в індустрії гостинності в рамках концепції сталого розвитку та можливості її використання в Україні. У статті аналізується міжнародний досвід, роль та перспективи новітніх підходів та принципів щодо сталого розвитку, широкого використання інноваційних технологій та їх вплив на розвиток туристичного бізнесу в Україні. Розглянуто світовий досвід економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності регіонів та територіальних туристичних комплексів на засадах політики сталого регіонального розвитку. Обгрунтовано необхідність активізації процесів побудови дієвих комунікацій між представниками громади, влади, бізнесу та інших зацікавлених осіб на засадах державно-приватного партнерства з метою формування та розвитку локальних туристичних продуктів та підвищення конкурентоспроможності регіонів України в рамках реалізації реформи децентралізації.
Доведено потенційну спроможність забезпечення високого рівня конкурентоспроможності регіональної економіки за рахунок створення та розвитку локальних туристичних продуктів, збереження пам'яток історичної та культурної спадщини на засадах державно-приватного партнерства як ефективного механізму комунікаці представників громади, влади, бізнесу та неурядових організацій.

T. Tymoshenko

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP DEVELOPMENT IN THE HOSPITALITY INDUSTRY WITHIN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT FRAMEWORK AND ITS IMPLEMENT IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to the concept of development of public-private partnership in the hospitality industry within the framework of sustainable development and the possibility of implement this concept in Ukraine. The article analyzes the international experience, the role and prospects of the latest approaches and principles for sustainable development and their impact on the development of tourism business in Ukraine, economic development and increase of competitiveness of regions and territorial tourist complexes on the basis of sustainable regional development. The necessity of activating the processes of constructing effective communications between representatives of the community, authorities, business and other interested persons on the principles of public-private partnership was substantiated in order to formulate and develop local tourism products and increase the competitiveness of the regions of Ukraine within the framework of the decentralization reform.
The potential ability to ensure a high level of competitiveness of the regional economy through the creation and development of local tourism products, preservation of historical and cultural heritage monuments on the basis of public-private partnership as an effective mechanism for communicating the representatives of the community, authorities, businesses and non-governmental organizations is proved.

№ 15 2018, стор. 91 - 96

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 548

Відомості про авторів

Т. О. Тимошенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

T. Tymoshenko

postgraduate, The National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Тимошенко Т. О. Міжнародний досвід розвитку державно-приватного партнерства в індустрії гостинності в рамках концепції сталого розвитку та можливості його використання в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 15. С. 91–96.

Tymoshenko, T. (2018), “International experience of public-private partnership development in the hospitality industry within the sustainable development concept framework and its implement in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 91–96.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.