EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЇ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
О. В. Капштик

Назад

УДК: 351.86

О. В. Капштик

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЇ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Анотація

У статтіпроаналізовано нормативно-правове забезпечення державних механізмів стратегічних комунікації у секторі безпеки і оборони України в умовах гібридної війни з боку Російської Федерації, а саме: Стратегію національної безпеки України, Воєнну доктрину України, Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України, Стратегічний оборонний бюлетень України, Доктрину інформаційної безпеки України, Концепцію стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України, Річну національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 2018 рік та інші документи. Автор дійшов до висновку, що державні органи, відповідальні за реалізацію стратегічних комунікацій, не функціонують як єдина система стратегічних комунікацій держави та визначив, що метою реалізації державних механізмів стратегічних комунікацій є просування загальнодержавного наративу та формулювання й впровадження ключових повідомлень задля підвищення розуміння діяльності складових сектору безпеки і оборони України суспільством, налагодження їх дієвої та ефективної координації. Вкрай важливим є подальша інституалізація, нормативне закріплення державних механізмів стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України та розбудова відповідної навчально-методичної бази у цій сфері.

O. Kapshtyk

ANALYSIS OF THE LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK OF THE STATE MECHANISMS ОF STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THE SECURITY AND DEFENSE SECTOR OF UKRAINE

Summary

In this article the author analyzed the legal and regulatory framework of the state mechanisms of strategic communications in the security and defense sector of Ukraine in the face of the hybrid war on the part of the Russian Federation, namely: the National Security Strategy of Ukraine, the Military Doctrine of Ukraine, the Concept of the Development of the Security and Defense Sector of Ukraine, the Strategic Defense Bulletin of Ukraine, the Doctrine of Information Security of Ukraine, the Concept of Strategic Communications of the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine, the Annual National Program under the auspices the Ukraine-NATO Commission (2018) and other documents. The author came to the conclusion that the state bodies responsible for implementation of strategic communications do not function as the only system of strategic communications of the state and determined that the purpose of implementation of state mechanisms of strategic communications is to promote the national narrative and formulate and implement key messages in order to increase understanding of the activities of the components of the security and defense sector of Ukraine by society, establishing their effective coordination. It is extremely important to further institutionalize, standardize the state mechanisms of strategic communications in the security and defense sector of Ukraine, and to develop the appropriate training and methodological base in this area.

№ 15 2018, стор. 126 - 130

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 748

Відомості про авторів

О. В. Капштик

здобувач, Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький

O. Kapshtyk

Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

Як цитувати статтю

Капштик О. В. Аналіз нормативно-правового забезпечення державних механізмів стратегічних комунікації у секторі безпеки і оборони України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 15. С. 126–130.

Kapshtyk, O. (2018), “Analysis of the legal and regulatory framework of the state mechanisms оf strategic communications in the security and defense sector of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 126–130.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.