EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОМИСЛОВОЇ КОРПОРАЦІЇ
О. М. Сазонець, Р. Р. Ковальчук

Назад

УДК: 339.9+330.47

О. М. Сазонець, Р. Р. Ковальчук

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОМИСЛОВОЇ КОРПОРАЦІЇ

Анотація

У статті визначено, що цифрові технології коштують набагато більше, ніж плата за їх використання. Розглянуто кроки щодо створення нової операційної моделі, заснованої на Predix, що є програмною платформою General Electric для збору та аналізу даних від промислових машин та побутових пристроїв. Наголошено на необхідності створення Інтернету речей промислової компанії із застосуванням хмарних технологій. На прикладі GE Digital, що стала дочірньою компанією General Electric, доведено необхідність забезпечення операційними технологіями та інфраструктурою промислової компанії. Показано, що в новій інформаційній корпорації потрібно змінювати культуру. Введено термін клієнтовідповідної культури. Відзначено необхідність створення корпоративної стратегії штучного інтелекту. Подано схему цифрової трансформації промислового підприємства на прикладі General Electric.

O. Sazonets, R. Kovalchuk

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE INDUSTRIAL CORPORATION

Summary

The article notes that digital technology costs much more than the officially introduced threshold. The steps to create a new operating model based on Predix, the General Electric software platform for collecting and analyzing data from industrial machines are considered. It is emphasized on the necessity of creating the Internet of things of an industrial company with the use of cloud technologies. GE Digital, a subsidiary of General Electric, has demonstrated the need to provide operational technology and infrastructure to an industrial company. It is shown that in the new information company it is necessary to change the culture, the term of the client's corresponding culture is introduced. The necessity of creating a corporate strategy of artificial intelligence was noted. The scheme of digital transformation of the industrial enterprise is presented on the example of General Electric.

№ 16 2018, стор. 5 - 8

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 93

Відомості про авторів

О. М. Сазонець

д. е. н., проф., завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

O. Sazonets

doctor of sciences (Economics), prof., the Head of Department of International Economic Relations (National University of Water and Environmental Engineering, Rivne)


Р. Р. Ковальчук

аспірант, кафедра міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

R. Kovalchuk

post-graduate student (the Department of International Economic Relations, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne)

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.