EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ І УМОВИ ЇЇ ЗМІНИ
В. Л. Гевко

Назад

УДК: 658.52

В. Л. Гевко

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ І УМОВИ ЇЇ ЗМІНИ

Анотація

Умови досягнення конкурентоспроможності підприємства потребують не лише економічних зрушень, але і розвитку та, за необхідності, зміни його організаційної культури як унікального управлінського та соціально-психологічного явища. В статті досліджено особливості зовнішніх і внутрішніх чинників формування організаційної культури підприємства. Проведено порівняння змісту критеріїв організаційної культури підприємства відповідно до управлінського та соціально-психологічного напряму та визначено їх особливості відповідно до суб'єктного та об'єктного підходів. Охарактеризовано первинні та вторинні механізми реалізації управлінського підходу. Визначено умови та особливості зміни організаційної культури підприємства та окреслено особливості та основні канали їх трансляції. Охарактеризовано принципи максимальної ефективності зміни організаційної культури підприємства та окреслено можливі варіанти розвитку подій як результат реалізації цих принципів.

V. Gevko

ORGANIZATIONAL CULTURE OF THE ENTERPRISE AND THE FEATURES AND CONDITIONS OF ITS CHANGE

Summary

Conditions of achievement of competitiveness of the enterprise require not only economic changes, but also development and, if necessary, change of its organizational culture as a unique management and socio-psychological phenomenon. In the article there are investigated the features of external and internal factors of formation of organizational culture of enterprise. It was made a comparison of the criteria content of enterprises organizational culture in accordance with the managerial and socio-psychological direction and was determined their features are in accordance with the subject and object approaches. The primary and secondary mechanisms for implementation of the management approach are characterized. There are determined the conditions and peculiarities of changing the organizational culture of the enterprise and outlined features and main channels of their broadcasting. The principles of maximum efficiency of changing the organizational culture of the enterprise and the possible variants of the development as the result of the implementation of these principles are characterized.

№ 16 2018, стор. 9 - 12

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 1026

Відомості про авторів

В. Л. Гевко

к. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту у виробничій сфері, Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя, м. Тернопіль

V. Gevko

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral of the Department of Management in Production, Ivan Puluj Ternopil National Technical University, Ternopil

Як цитувати статтю

Гевко В. Л. Організаційна культура підприємства та особливості і умови її зміни. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 16. С. 9–12.

Gevko, V. (2018), “Organizational culture of the enterprise and the features and conditions of its change”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 9–12.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.