EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИНЕРГІЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ
В. І. Скіцько

Назад

УДК: 004: 330.46:65.01:658

В. І. Скіцько

СИНЕРГІЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ

Анотація

У статті на основі існуючих публікацій та досліджень здійснено аналіз та уточнено аспекти прояву ефекту синергії цифрових технологій в логістичних системах. Показано, що серед цифрових технологій переважна більшість є технологіями, які можуть у взаємодії з іншими технологіями досягнути деякого спільного результату, який буде більшим за сумарний результат у вигляді звичайної суми результатів від окремої дії кожної із взаємодіючих цифрових технологій. Описано можливі впливи один на одного актуальних для логістичних систем цифрових технологій (Великі дані, Інтернет Речей, Хмарні обчислення, автономні роботи, Штучний інтелект, самокеровані транспортні засоби та безпілотні літальні апарати, 3D-друк, сенсорні технології, віртуальна та доповнена реальність, Блокчейн, бездротовий зв'язок нового покоління, біонічні технології) щодо появи ефекту синергії; побудовано схематичне зображення таких зв'язків між цифровими технологіями в контексті їх синергії.

V. Skitsko

SYNERGY OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN LOGISTICS SYSTEMS

Summary

In this paper, an analysis was done based on existing publishings and researches, and the aspects of the manifestation of synergy effect in digital technologies in logistics systems were specified. We showed that among digital technologies prevail the technologies which can interact with each other to get results for a common goal, which (results) would be better, than the summary effectiveness in case of separate use of technologies. The influences on each other for digital technologies in logistic systems were described (Big Data, Internet of Things, Cloud Computing, Autonomous Robots, Artificial Intelligence, Self-driving Vehicles and Unmanned Aerial Vehicles, 3D-printing, Sensor Technology, Augmented Reality and Virtual Reality, Blockchain, Next-generation Wireless, Bionic Enhancement) towards the manifestation of synergy effect; the schematic picture with the connections between digital technologies in the context of their synergy was drawn.

№ 16 2018, стор. 18 - 24

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 782

Відомості про авторів

В. І. Скіцько

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

V. Skitsko

Candidate of Sciences (Economics), Docent, Associate Professor of Economic and Mathematical Modeling Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Скіцько В. І. Синергія цифрових технологій в логістичних системах. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 16. С. 18–24.

Skitsko, V. (2018), “Synergy of digital technologies in logistics systems”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 18–24.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.