EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНІ КОЛЕГІАЛЬНІ ОРГАНИ ЯК СУБ'ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Н. Г. Клименко

Назад

УДК: 351.86

Н. Г. Клименко

ДЕРЖАВНІ КОЛЕГІАЛЬНІ ОРГАНИ ЯК СУБ'ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті на підставі аналізу законодавчих та інших нормативно-правових актів України досліджено повноваження та функції державних колегіальних органів як суб'єктів державного регулювання діяльності недержавних інституцій у сфері національної безпеки на прикладі ліцензування господарської діяльності та дозвільної системи у сфері господарської діяльності. Виявлено недоліки та неузгодженості, а також надано пропозиції щодо удосконалення організаційно-функціональної структури системи державного регулювання діяльності недержавних інституцій у сфері національної безпеки на основі перерозподілу повноважень між органами формування державної політики (Кабінетом Міністрів України та відповідними міністерствами) та державними колегіальними органами (національними комісіями).

N. Klimеnko

STATE COLLEGIAL BODIES AS SUBJECTS OF STATE REGULATION OF ACTIVITIES OF NON-GOVERNMENTAL INSTITUTIONS IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY

Summary

The article analyzes the powers and functions of state collegial bodies as subjects of state regulation of activities of non-governmental institutions in the field of national security on the example of licensing of economic activity and the permissive system in the field of economic activity on the basis of analysis of legislative and other normative legal acts of Ukraine. Its shortcomings and inconsistencies were identified, as well as proposals were made for improving the organizational and functional structure of the state regulation system of non-state institutions in the field of national security on the basis of redistribution of powers between the state policy-making bodies (the Cabinet of Ministers of Ukraine and relevant ministries) and state collegial bodies (national commissions).

№ 16 2018, стор. 92 - 97

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 172

Відомості про авторів

Н. Г. Клименко

к. держ. упр., доцент, докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

N. Klimеnko

doctoral student of the Department of globalistics, European integration and national security administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, PhD (Рublic Аdministration), associate professor

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.