EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Т. П. Козаченко

Назад

УДК: 504.06

Т. П. Козаченко

СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

Статтю присвячено досвіду впровадження стратегічної екологічної оцінки в Україні. Проаналізовано правові акти щодо СЕО та окреслено їх ключові положення. Підкреслено значення СЕО, як інструменту підвищення якості управлінських рішень та зменшення рівня конфліктів між владою та суспільством. Висвітлено результати практичного досвіду проведення СЕО на прикладі Дніпропетровської, Львівської, Запорізької областей та Автономної республіки Крим та визначено як позитивні аспекти, так і основні недоліки та прогалини в українській практиці СЕО. Встановлено, що практика проведення СЕО носить формальний та несистематичний характер. Запропоновано рекомендації щодо розроблення та впровадження в практику методичного інструментарію як ефективного механізму реалізації законодавчих положень, що дасть змогу інтеграції екологічних ініціатив у процес планування на відповідних рівнях.

T. Kozachenko

STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

Summary

The article is devoted to the experience of implementation of strategic environmental assessment in Ukraine. The legal acts concerning SEA are analyzed and their key provisions are outlined. The importance of SEA as a tool for improving the quality of management decisions and reducing the level of conflict between government and society is emphasized. The results of practical experience of conducting SEA on the example of Dnipropetrovsk, Lviv, Zaporozhye regions and the Autonomous Republic of Crimea are described, and both the positive aspects and the main drawbacks and gaps in the Ukrainian SEA practice are defined. It is established that the practice of conducting SEA is formal and non-systematic. Recommendations on the development and implementation of methodical tools as an effective mechanism for the implementation of legislative provisions are proposed, which will enable the integration of environmental initiatives in the planning process at the appropriate levels.

№ 16 2018, стор. 98 - 101

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 760

Відомості про авторів

Т. П. Козаченко

к. держ. упр., докторант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

T. Kozachenko

PhD in Public Administration, doctoral student of the department of public administration and public serviceof the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Козаченко Т. П. Стратегічна екологічна оцінка в Україні: проблеми та перспективи. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 16. С. 98–101.

Kozachenko, T. (2018), “Strategic environmental assessment in Ukraine: problems and prospects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 98–101.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.