EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
А. О. Бойко

Назад

УДК: 351.86

А. О. Бойко

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Анотація

У статті зазначено, що формування та реалізація державної політики у сфері земельних відносин є складним і поліфункціональним процесом, ефективність якого беззаперечно залежить від його наукової обгрунтованості та розробленості науково-понятійного апарату. Наголошено, що ключовими суб'єктами системи земельних відносин є органи державної влади та місцевого самоврядування, які утворюють впорядковану, ієрархічну, відкриту, складну систему, яка продукує процеси управління земельними відносинами в межах встановлених законодавством повноважень і функцій. Розкрито зміст категорій "державне регулювання сферою земельних відносин", "формування державної політики в сфері земельних відносин" та "реалізація державної політики в сфері земельних відносин". Зазначено, що складовими державної політики у сфері земельних відносин є мета, напрями, принципи її формування і реалізації. Визначено базові принципи формування та реалізації державної політики в сфері земельних відносин України.

A. Boyko

THEORETICAL BASES AND PRINCIPLES OF THE STATE POLICY IN THE LAND RELATIONS BETWEEN UKRAINE

Summary

The article states that the formation and implementation of state policy in the field of land relations is a complicated and multifunctional process whose effectiveness undeniably depends on its scientific validity and the development of the scientific-conceptual apparatus. It was pointed out that the key subjects of the system of land relations are the state authorities and local self-government, which form an orderly, hierarchical, open, complex system that produces processes of management of land relations within the limits of the powers and functions established by the legislation. The content of the categories "state regulation of land relations", "formation of state policy in the field of land relations" and "implementation of state policy in the field of land relations" are revealed. It is noted that the components of state policy in the field of land relations are the purpose, directions, principles of its formation and implementation. The basic principles of the formation and implementation of state policy in the field of land relations of Ukraine are determined.

№ 16 2018, стор. 114 - 122

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 173

Відомості про авторів

А. О. Бойко

заступник начальника відділу Держгеокадастру у Деражнянському районі Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, м. Хмельницький

A. Boyko

Deputy Head of the State Geocodraw Department in the Derazhnyansky District of the General Directorate of the State Geocodistra in Khmelnytskyi Oblast, Khmelnytskyi

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.