EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
І. В. Ярмолинська

Назад

УДК: 351.86

І. В. Ярмолинська

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті досліджуються теоретичні поняття державного управління, які дають змогу сформулювати поняття системи інституційного догляду та виховання дітей як об'єкт державного управління. Виявлено особливості державного управління цією системою в сучасних умовах формування якісно нової державної політики у соціальній та духовній сферах суспільного життя та важливість подальшої розробки проблеми перетворення системи інституційного догляду та виховання дітей у сучасну систему, яка забезпечує догляд і виховання дітей в сімейному або наближеному до сімейного середовищі. На основі аналізу складових системи інституційного догляду та виховання дітей, врахування особливостей державного впливу на об'єкт управління запропоноване визначення поняття системи інституційного догляду та виховання дітей.

І. Yarmolynska

THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF THE SYSTEM OF INSTITUTIONAL CARE AND EDUCATION OF CHILDREN IN THE CONTEXT OF PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

The article examines the basic theoretical concepts of public administration, which allow to formulate the concept of the system of institutional care and education of children as an object of state control. Peculiarities of public administration over this system in modern conditions of formation of a qualitatively new state policy in social and spiritual spheres of public life and the importance of further development of the problem of transformation of the system of institutional care and education of children in modern system, which provides care and education of children in the family or close to family environment. Based on the analysis of components of the system of institutional care and education of children, considering the peculiarities of state influence on object of management the author of the article suggested a definition of the system of institutional care and education of children.

№ 16 2018, стор. 123 - 126

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 439

Відомості про авторів

І. В. Ярмолинська

здобувач, Хмельницький університет управління та права

І. Yarmolynska

Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

Як цитувати статтю

Ярмолинська І. В. Сутність поняття системи інституційного догляду та виховання дітей в контексті державного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 16. С. 123–126.

Yarmolynska, І. (2018), “The essence of the concept of the system of institutional care and education of children in the context of public administration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 123–126.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.