EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЛАТФОРМА УКРАЇНА — НАТО ЯК МЕХАНІЗМ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
А. Є. Бакай

Назад

УДК: 356.33

А. Є. Бакай

ПЛАТФОРМА УКРАЇНА — НАТО ЯК МЕХАНІЗМ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Анотація

У статті розглянуто принципи організації медичного забезпечення та цивільно-військового співробітництва з організації медичного забезпечення в надзвичайних ситуаціях з досвіду сил НАТО. Визначено пріоритетні завдання співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору у реформуванні систем матеріально-технічного та медичного забезпечення (медичної логістики). Обгрунтовано необхідність продовження реформування галузі військової і цивільної медицини в Україні в відповідності до стандартів та рекомендацій НАТО, що сприятиме функціонуванню єдиного медичного простору і активному залученню медичних служб сил оборони України до медичного забезпечення національних і багатонаціональних контингентів під час надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу та опрацюванню функціонально сумісних медичних спроможностей спільних місій під егідою НАТО і ООН. Проаналізовано механізми міжвідомчої координації з медичного забезпечення населення в надзвичайних ситуаціях воєнного і мирного характеру, підтверджено доцільність удосконалення механізмів міжвідомчої взаємодії з організації медичної допомоги. Доведено доцільність використання досвіду країн НАТО з організації та функціонування системи медичного забезпечення військового контингенту і цивільного населення в особливому періоді та адаптації доктринальних документів НАТО до реалій сучасної України.

A. Bakai

ТHE UKRAINE — NATO PLATFORM AS A MECHANISM OF THE REFORM IN THE MEDICAL SUPPORT SYSTEM DURING EMERGENCIES

Summary

The principles in organizing the public-military cooperation in the medical support during the emergencies that are based on the NATO's experience are discussed in the article. The priority tasks for the cooperation between Ukraine and the NATO on reforming the system of the material-technical and the medical support (e.g. medical logistics) are identified. The necessity of continuing the reform of the medicine in military and public sectors based on the NATO's standards and recommendations are substantiated. The reform will contribute to the unified medical space. Moreover, the reform will contribute to the active involvement of Ukrainian Defence Forces' medical services to the provision of medical care for national and multinational contingents during the emergencies that occur during peace and war times; and to working out the functionally compatible medical capabilities of joint missions under the auspices of both the NATO and the UN. The mechanisms of interagency coordination on medical provision of the population in the emergency situations of a military and peaceful nature are analysed. Consequently, the appropriateness of improving the mechanisms of interagency cooperation on the organization of medical care is confirmed. The expediency of using the experience of NATO countries in the organization and functioning of the medical support system of the military contingent and civilian population in a special period, as well as the expediency of adapting NATO doctrinal documents to the realities of modern Ukraine are proved.

№ 16 2018, стор. 127 - 132

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 147

Відомості про авторів

А. Є. Бакай

аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України, начальник організаційно-медичного відділу управління охорони здоров'я Адміністрації Державної прикордонної служби України

A. Bakai

PhD student, National academy of public administration under President of Ukraine, Head of Planning and Medical Supplies at Health Administration Department of Ukraine's State Border Service

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.