EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ, СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
В. В. Сухенко

Назад

УДК: 35:354

В. В. Сухенко

ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ, СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню політико-адміністративної системи України. Зокрема висвітлений історичний шлях її становлення, в якому умовно виділяється сім етапів, що характеризуються домінуванням різних владних інститутів, переважанням політичної чи адміністративної складових. Детально аналізується сучасний етап її розвитку, який пов'язаний з переходом до парламентсько-президентської форми правління і зміною балансу владних повноважень у трикутнику "парламент — президент — уряд". У статті окреслені сучасні проблеми політико-адміністративної системи України, вирішення яких є надзвичайно важливим для подальшого демократичного розвитку країни. В цьому контексті акцентується увага на перспективах, які стосуються здійснення якісних реформ, як політичної, так і адміністративної. Крім того, в статті містяться конкретні рекомендації щодо вдосконалення політико-адміністративної системи України, що стосуються налагодження системи стримувань і противаг між гілками влади, усунення дублювання управлінських функцій, сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства тощо.

V. Sukhenko

POLITICAL-ADMINISTRATIVE SYSTEM OF UKRAINE: FEATURES OF DEVELOPMENT, ACTUAL PROBLEMS AND PROSPECTS

Summary

The article investigates the political-administrative system of Ukraine. It analyzes the historical development of this system, which conditionally consists of seven stages and in which different authoritative institutes (political or administrative) dominated. The article also deals with current stage of it development, which characterized by a transition to parliamentary-presidential system and by change balance of power in the triangle "Parliament — President — Government". The current problems of political-administrative system of Ukraine (which decision is very important for further democratic state development) are covered in it. In this context we focus on the prospects of qualitative reforms both political and administrative. Furthermore, the specific recommendations for improving political-administrative system of Ukraine are present in the article. This applies to improving the system of checks and balance between branches of government, eliminating the duplication of managerial functions, promoting the growth of development of civil society institutions etc.

№ 16 2018, стор. 137 - 142

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 164

Відомості про авторів

В. В. Сухенко

аспірант кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

V. Sukhenko

post graduate student of the Department of social development and social-authoritative relations National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kiev

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.