EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ ДЛЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
А. О. Крамаренко

Назад

УДК: 339.5

А. О. Крамаренко

ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ ДЛЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Анотація

У статті розглянуто ключові аспекти успішної стратегії глобального зростання для малих та середніх компаній. Виділено основні етапи просування невеликих підприємств на світовий ринок. Охарактеризовано етап дослідження та розробки проекту виходу малих та середніх фірм на зарубіжні локальні ринки. Описано особливості процесів внутрішнього критичного аналізу можливостей компаній, встановлення чітких цілей глобального зростання, вивчення географічних, економічних та соціальних властивостей цільових локальних ринків, підготовки бізнес-плану розгортання на новому ринку. Розглянуті складові елементи реалізації проектів міжнародного зростання на засадах ефективного партнерства та будування ціннісних відносин із локальними спільнотами. Розгортання стратегії міжнародного зростання представлено на основі сукупності заходів із просування компанії на міжнародному рівні в сфері організаційної адаптації, маркетингу, логістики, платіжних сервісів, будування лояльності клієнтів.

A. Kramarenko

GLOBAL EXPANSION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

Summary

The article discusses the key aspects of a successful global growth strategy for small and medium-sized companies. The main stages of promotion of small enterprises in the world market are described. The stages of research and development of the project of small and medium-sized firms entry to foreign local markets are characterized. The features of the processes of internal critical analysis of companies ' capabilities as well as the establishment of clear goals of global growth and the study of geographical, economic and social properties of target local markets witn the preparation of a business plan for deployment in the new market are described. The components of the implementation of international growth projects on the basis of effective partnership and building value relations with local communities are considered. Deployment of international growth strategy is presented on the basis of a set of measures to promote the company at the international level in the field of organizational adaptation, marketing, logistics, payment services, building customer loyalty.

№ 17 2018, стор. 18 - 21

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 221

Відомості про авторів

А. О. Крамаренко

к. е. н., старший викладач кафедри управління та адміністрування ННІ "Каразінська школа бізнесу", Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

A. Kramarenko

Doctor of Philosophy in Economics, senior lecturer of tne Department of Management and Administration of the Educational and Scientific Institute "Karazin Business School", V.N. Karazin National University, Kharkov

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.