EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕТАПИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
А. С. Мовсесян

Назад

УДК: 339.9

А. С. Мовсесян

ЕТАПИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Анотація

Здоров'я та життя людини є найважливішими суспільними цінностями. Для їх забезпечення були винайдені медичні вироби, які в своїй еволюції пройшли тривалий шлях. Як і інші товари, медичні вироби є об'єктом економічних відносин, а отже, крім суспільного призначення, вони виробляються для отримання прибутку. Формування ринку, який поєднав би суспільні та економічні інтереси, неможливе без запровадження державного регулювання. Тим більше це актуально в умовах ЄС, спільний економічний простір якого почав формуватися лише після підписання Єдиного Європейського Акту у 1986 р. Саме тому аналіз факторів утворення і механізму державного впливу на ринок медичних виробів є дуже важливим з точки зору визначення вектору його розвитку, особливостей та проблем функціонування.

A. Movsesyan

STAGES OF REGULATION OF THE MEDICAL DEVICE MARKET IN THE EUROPEAN UNION

Summary

Human health and life are main societal values. To maintain them medical devices were invented, having gone a long way in their evolution. Just like other goods, medical devices are an object of economic relationships, so, besides the social role, they are manufactured to generate income. Formation of a market, that would combine the social and economic interests, does not appear possible without establishing state regulations. It gains additional actuality in the EU conditions, common economic space of which began to form after signing the Single European Act in 1986. For this reason analysis of factors of emergence and mechanism of the medical device market regulation is essential for definition of its development vector, peculiarities and functional problems.

№ 17 2018, стор. 32 - 37

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 417

Відомості про авторів

А. С. Мовсесян

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

A. Movsesyan

postgraduate of SHEI "Kyiv national economic university named after Vadym Hetman", Kyiv

Як цитувати статтю

Мовсесян А. С. Етапи регулювання ринку медичних виробів в європейському союзі. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 17. С. 32–37.

Movsesyan, A. (2018), “Stages of regulation of the medical device market in the european union”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 32–37.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.