EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПТАХІВНИЧИХ ГОСПОДАРСТВ
С. В. Пірог

Назад

УДК: 338.03: 636.5

С. В. Пірог

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПТАХІВНИЧИХ ГОСПОДАРСТВ

Анотація

У статті проведено аналіз ринку птахівництва в Україні, що займає найбільшу частку серед тваринницьких напрямів. Здійснено аналіз структури розміщення птиці за господарствами,з якого можна зробити висновок про структуру розміщення поголів'я птиці по Україні. Розглянуто особливості основних способів виробництва, що представлені на ринку України. Здійснено якісний аналіз господарської системи ряду ключових підприємств галузі, що було обрані як основні представників різних сегментів ринку.
Розглянуто основні стратегії птахівничих підприємств та їхню реалізацію у діяльності підприємств птахівництва. Досліджено вплив способу утримання на весь виробничий процес та його етапи. Розкрито роль крупних птахівничих підприємств у системі забезпечення продовольством населення України. Здійснено поверхневий історичний огляд становлення птахівництва в нашій країні. Описані переваги і недоліки одиночного, серійного і масового способів виробництва.

S. Piroh

EFFICIENCY OF POULTRY FARMS

Summary

The article analyzes the poultry market in Ukraine, which occupies the largest share in animal husbandry. The analysis of the structure of the placement of poultry by farms has been carried out, from which one can draw a conclusion on the structure of the placement of poultry in Ukraine. The features of the main methods of production presented in the Ukrainian market are considered. The qualitative analysis of the economic system of a number of key enterprises of the industry, selected as the main representatives of different segments of the market, was carried out.
The main strategies of poultry enterprises and their implementation in the poultry industry enterprises are considered. The influence of the method of retention on the whole production process and its stages is investigated. The role of large poultry farms in the food supply system of the Ukrainian population is revealed. A superficial historical review of the establishment of poultry farming in our country has been carried out. Described the advantages and disadvantages of single, serial and mass production methods.

№ 17 2018, стор. 52 - 54

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 422

Відомості про авторів

С. В. Пірог

аспірант кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

S. Piroh

Chernivtsi University

Як цитувати статтю

Пірог С. В. Ефективність птахівничих господарств. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 17. С. 52–54.

Piroh, S. (2018), “Efficiency of poultry farms”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 52–54.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.