EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Л. М. Акімова

Назад

УДК: 338.2:351.863

Л. М. Акімова

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто підходи до тлумачення поняття "економічна безпека". Визначено, що економічна безпека держави складається з різних видів безпеки в різних сферах господарювання: макроекономічна, фінансова, зовнішньоекономічна, інвестиційна, науково-технологічна, енергетична, виробнича, демографічна, соціальна, продовольча безпека. Наведено основні принципи забезпечення економічної безпеки України. Визначено, що окрім основних принципів забезпечення економічної безпеки України, органи державної влади виконують певні функції при цьому використовують певні напрями та інструментарій. Окреслено підходи, які наведено в економічній літературі, щодо оцінювання економічної безпеки. Виявлено, що усі підходи, які в своїй діяльності використовують органи державної влади для ефективного державного регулювання при розробці технології оцінки економічної безпеки можна поділити на 3 групи. Охарактеризовано, що методологія визначення рівня економічної безпеки України включає в себе певні елементи.

L. Akimova

METHODOLOGICAL BASIS OF GOVERNMENT DEPARTMENT OF MAINTENANCE OF ECONOMIC SAFETY OF UKRAINE

Summary

The article considers approaches to the interpretation of the concept of "economic security". It is determined that the economic security of the state consists of various types of security in various spheres of management: macroeconomic, financial, foreign economic, investment, scientific and technological, energy, production, demographic, social, food security. The main principles of ensuring economic security of Ukraine are given. It is determined that in addition to the basic principles of ensuring economic security of Ukraine, public authorities perform certain functions while using certain directions and tools. The indicated approaches, which are given in the economic literature, on the assessment of economic security. It was revealed that all the approaches that the state authorities use in their work for effective state regulation when developing technology for assessing economic security can be divided into 3 groups. It is characterized that the methodology for determining the level of economic security of Ukraine includes certain elements.

№ 17 2018, стор. 67 - 71

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 559

Відомості про авторів

Л. М. Акімова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і природокористування, Національний університет водного господарства та природокористування

L. Akimova

PhD in Economics, assistant professor, assistant professor of the Department of Finance and Environmental Sciences, National University of Water and Environmental Engineering

Як цитувати статтю

Акімова Л. М. Методологічний базис державного управління забезпеченням економічної безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 17. С. 67–71.

Akimova, L. (2018), “Methodological basis of government department of maintenance of economic safety of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 67–71.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.