EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
О. В. Капштик

Назад

УДК: 351.86

О. В. Капштик

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті автор проаналізував існуючі поняття "механізми державного управління" та спираючись на класифікацію механізмів у галузі науки державного управління, запропонував такі державні механізми стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України: організаційний, кадровий та правовий. Під організаційним механізмом стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України пропонується створення та організація навчально-наукових центрів стратегічних комунікацій у складових сектору безпеки і оборони, відповідно до принципів і стандартів прийнятих державами-членами НАТО. З метою розвитку кадрового механізму стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України, автор пропонує розробити зміст курсової підготовки фахівців у сфері стратегічних комунікацій за напрямами, визначеними у Стратегічному оборонному бюлетені. Як правовий механізм стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України розглядається Концепція освітньої діяльності стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України, дотримання вимог якої підвищить взаємодію в органах державної влади, конкретизує діяльність навчально-наукових центрів стратегічних комунікацій та удосконалить рівень підготовки фахівців у сфері стратегічних комунікацій.

O. Kapshtyk

CHARACTERISTICS OF STATE MECHANISMS OF STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THE SECURITY AND DEFENSE SECTOR OF UKRAINE

Summary

In this article the author analyzed the existing concepts of "mechanisms of public administration" and based on the classification of mechanisms in the field of public administration science proposed the following state mechanisms of strategic communications in the security and defense sector of Ukraine: organizational, personnel and legal. Under the organizational mechanism of strategic communications in the security and defense sector of Ukraine, it is proposed to set up and organize educational and research centers of strategic communications in the security and defense sector in accordance with the principles and standards adopted by NATO member states. In order to develop the personnel mechanism of strategic communications in the security and defense sector of Ukraine, the author proposes to develop the content of course training of specialists in the field of strategic communications in the directions defined by the Strategic Defense Bulletin. As the legal mechanism of strategic communications in the security and defense sector of Ukraine, the Concept of educational activities of strategic communications in the security and defense sector of Ukraine is considered, the compliance with which will increase interaction in public authorities, specify the activities of educational and research centers of strategic communications and improve the level of training of specialists in the field of strategic communications.

№ 17 2018, стор. 97 - 101

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 496

Відомості про авторів

О. В. Капштик

здобувач, Хмельницького університету управління та права

O. Kapshtyk

Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

Як цитувати статтю

Капштик О. В. Характеристика державних механізмів стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 17. С. 97–101.

Kapshtyk, O. (2018), “Characteristics of state mechanisms of strategic communications in the security and defense sector of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 97–101.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.